De Vereniging Eigen Huis (VEH) geeft aan dat nieuwbouwhuizen steeds vaker worden opgeleverd met gebreken. De VEH trekt deze conclusie op basis van een database van bouwtechnische tekeningen. Vorig jaar zijn er gemiddeld 21 gebreken per nieuwbouwwoning ontdekt. In de Noord-Hollandse gemeente Ouder-Amstel zijn de meeste gebreken geconstateerd, gemiddeld 37 per woning. De Groningse gemeente Haren presteerde het best met gemiddeld 7 gebreken per woning. Landelijk is er sprake van een stijging van maar liefst 40 procent ten opzichte van de crisisjaren.

Stijging gebreken per nieuwbouwwoning

Stopcontacten die op de verkeerde plek zitten, barsten in tegels, krassen op de ramen, verkeurde deuren en niet vlakke wanden zijn veel voorkomende gebreken. Ook voldoen woningen niet altijd aan de omschrijving van de verkoopbrochure. Jurist Steven Wayenburg van de VEH geeft aan: “De tijd, zorg en aandacht die nodig is om een huis netjes en goed te bouwen lijkt er niet te zijn en kopers moeten daarom bij de oplevering van hun nieuwe huis goed opletten”.

Oorzaak

De bouwsector stijgt sterk en bouwbedrijven komen om in het werk. Keerzijde van deze stijging is het gebrek aan goed opgeleide arbeidskrachten. Door deze wisselwerking is de toename van het aantal gebreken logisch te noemen maar een stijging van 40 procent in de afgelopen 5 jaar is wel heel veel geeft de VEH aan. Gemeentes worden geadviseerd om bij aanbesteding van nieuwbouwprojecten niet alleen naar de prijs te kijken maar ook naar kwaliteit.

Advies voor kopers

De Vereniging Eigen Huis adviseert kopers kritisch te zijn bij de oplevering. Ze adviseren een bouwkundige in te schakelen die een rapport opstelt. Alle zichtbare gebreken en afwijkingen worden genoteerd in het bouwkundig rapport en de aannemer moet deze punten dan alsnog oplossen. Als koper mag je de laatste 5% van de koop-aanneemsom tot drie maanden achterhouden als stok achter de deur. Regelmatig dringen bouwers er op aan dat direct na het verhelpen van de eerste gebreken wordt getekend voor akkoord voor de vrijgave van die laatste 5%. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het uitstellen van de laatste betaling moet er voor zorgen dat ook gebreken worden verholpen die de eerste drie maanden na oplevering worden ontdekt.

Lees ook: 4 valkuilen bij plaatsing luchtwarmtepomp