De stijgende huizenprijzen, woningnood en studentenhuisvesting zijn op dit moment actuele thema’s. Iedere gemeente ziet het belang van een bestendige toekomstvisie. Hierbij wordt dan natuurlijk ook gekeken naar de vergrijzing en verduurzaming. Bouwend Nederland heeft de toekomstige gemeenteraden alvast een handreiking gegeven voor de punten die zij belangrijk acht:

Voldoende ruimte om te wonen, te werken en te ontspannen

Volgens de vereniging van bouwers is er nu te weinig plek voor het bouwen en ontwikkelen van nieuwe woningen. Om niet verder achterop te raken, is het noodzakelijk om snel nieuwe bouwlocaties aan te wijzen en volop gebruik te maken van de ruimte en mogelijkheden die wetgeving biedt.

Aan de slag voor duurzame en gezonde scholen

Scholen zijn op dit moment meer geld kwijt aan onderhoud en energie dan gebudgetteerd. Dit komt volgens Bouwen Nederland omdat maar liefst 7.000 scholen dringend toe zijn aan renovatie of nieuwbouw. De scholen presteren slecht op gebied van energie maar ook het binnenklimaat laat te wensen over.

Lokaal maatwerk en een toekomstbestendige infrastructuur

Diverse initiatieven en ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid zouden overkoepelend moeten worden gecoördineerd. Samen met netbeheerders kunnen het rijk en de lokale overheid hele wijken verduurzamen. Hiermee kunnen snel grote stappen worden gezet die ook toekomstbestendig zijn.

Impuls voor lokale en inclusieve werkgelegenheid

Veel opdrachten die de gemeente verstrekt kunnen en mogen onderhands worden gegund. Dat biedt ruimte om te investeren in lokale en regionale werkgelegenheid en opleidingsplaatsen voor leerlingen.

Slagkracht dankzij wetgeving

Bouwen Nederland is voorstander van het werken conform de nieuwe Omgevingswet. Dit moet leiden tot snellere besluitvorming en één duidelijk loket binnen de gemeente. De Omgevingswet gaat hier nog een dimensie aan toevoegen. Juist nu de druk op de woningmarkt op veel plaatsen toeneemt, is het belangrijk om de ruimte te benutten die wetgeving biedt.

Aardbevingen

Bouwend Nederland pleit voor meer inzicht en betrokkenheid van huizenbewoners in Noord-Oost Groningen die getroffen zijn door de aardbevingen. Ook moet het makkelijker zijn om schades te melden en afhandeling te laten vergoeden. Vandaag is het schadeloket geopend waar bewoners terecht kunnen: Schadeloket