Gemeenten staan dicht bij de burger. Ze moeten ervoor zorgen dat er betaalbare alternatieven zijn voor aardgas. Dat schrijft TNO in haar paper ‘lekker warm zonder aardgas. Het ondersteunen bij verduurzaming van het energieverbruik kan dit versnellen en goedkoper maken.

Goedkoper

Alternatieven op aardgas worden steeds goedkoper. Door grootschaliger toepassing versnelt dit proces.  Dit gebeurde ook bij zonnepanelen, batterijen en windenergie. Door samenwerking op wijk-, straat, of complexniveau is het voor alle bewoners goedkoper om af te stappen van aardgas. TNO pleit daarom voor totaaloplossingen die op industriële schaal worden toegepast. De overheid zou koplopers (consumenten en hun collectieven) daarbij moeten ondersteunen en eventueel subsidiëren.

Warmtenetten

Het opslaan van energie is essentieel om de energietransitie tot een succes te maken. TNO verwacht een grote variëteit aan warmtenetten. Variërend van zeer kleine warmtenetjes in een appartementencomplex of in een huizenblok, tot grote transportnetten die een streek bedienen. Huizenbezitters zouden vrij moeten zijn om te kiezen of ze van een warmtenet gebruik willen maken. ” Een vrije keuze van consumenten voor wel of geen aansluiting op het warmtenet, is de beste garantie
voor innovatie en kostendaling”, aldus TNO.

Voorbeeld van lokaal warmtenet

Mogelijke oplossingen die nu al kleinschalig worden toegepast zijn bijvoorbeeld een rij woningen die gebruik maakt van een warmtepomp of bronsysteem.  De woningen worden geïsoleerd, krijgen een gezamenlijke warmtepomp met een bijbehorend warmtenetje en een warmtebatterij, gecombineerd
met zonnepanelen, zonnecollectoren en eventueel een elektrische batterij.

Keuze consument

De keuzevrijheid van de woningeigenaar is essentieel volgens TNO. Sommige consumenten willen een warmte trui aantrekken en minimaal energie verbruiken. Een andere consument wil graag maximaal comfort en heeft geen probleem met hoge kosten. Dwingen tot deelname aan een warmtenet of gezamenlijke oplossing is niet effectief. Het zou het aantal aanbieders beperken en innovatie en kostenbesparing tegengaan.

Ondersteunen bij verduurzaming

Gemeenten zijn in staat om het bewustzijn en draagvlak bij huiseigenaren te stimuleren. Veel gemeente zijn al bezig met een duurzaamheidsvisie. Soms nog concreter met voorbeeldwoningen waar burgers worden geïnformeerd over alternatieven op aardgas. Volgens TNO zouden gemeenten daarnaast burgers moeten ondersteunen bij het vormen van collectieven. “De komende jaren zal er veel
geëxperimenteerd worden en gemeenten kunnen daar op allerlei manieren een rol bij spelen, bijvoorbeeld door kennis te (laten) ontwikkelen en ter beschikking te stellen, door co-financiering of door alle partijen te verbinden.”

Hoe kan een gemeente ondersteunen:

  • Samenwerking bevorderen
  • Subsidie verstrekken
  • Best-practices uitdragen
  • Gebouwgebonden financiering

Lees ook: Gunstige salderingsregeling blijft in stand