Gelderland heeft nog een hoop werk te verzetten als het in 2050 volledig energieneutraal wil zijn. Uit een rapport van het Gelders Energie Akkoord (GEA) blijkt dat er te weinig vooruitgang is geboekt in het opwekken van duurzame energie.

Het Gelders Energie Akkoord

In maart 2016 presenteerde het Gelders Energieakkoord haar uitvoeringsplan 2016-2019. Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland. De instelling is opgericht om de transitie te maken naar duurzame energie in Gelderland. Vijf programma’s staan centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de Toekomst, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels. Binnen deze thematafels krijgen kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën de ruimte.

Stijging Energiegebruik

De resultaten van worden ieder jaar gemonitord. Tijdens deze monitoringsreportages wordt er nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat, ABF, Klimaatverbond Nederland en Alliander. Op 18 juli zijn de definitieve rapportages op provincie, regio en gemeenteniveau opgeleverd over het jaar 2016. Het GEA heeft hiermee alle duurzame initiatieven tussen 2012 en 2016 in kaart gebracht. De opwek van duurzame energie blijft achter bij de doelstelling. Volgens het GEA is er echter wel sprake van exponentiële stijging wind en zonne-energie in Gelderland. De economische groei kan een oorzaak zijn zegt GEA op haar website.

Beter ons best doen

Pieter van der Ploeg, programmasecretaris van GEA: “Wij zitten nu op vijf procent duurzame opwek en over zeven jaar moeten wij op zestien procent duurzame opwek zitten. Dat betekent dat we nog wel drie keer zoveel beter ons best moeten doen dan we tot nu toe hebben gedaan”. In de monitoringsrapportages staan alle gegevens over het energieverbruik. “Zo kan iedereen ook zijn eigen sommetjes gaan maken van wat ze nog moeten doen om hun doel te bereiken’, aldus Van der Ploeg tegen Omroep Gelderland.

De beste in de regio

Begin deze maand ontvingen drie gemeentes bloemen van de voorzitter Asje van Dijk van het Gelders Energieakkoord. De gemeentes Wageningen, Rheden en Zutphen scoorden namelijk het hoogst in de objectieve beoordeling van de gemeentelijke coalitieakkoorden.  ‘We zijn er trots op dat deze gemeenten hun klimaatbeleid concreet hebben vastgelegd in hun uitvoeringsakkoord’, aldus Van Dijk.