Vanaf 1 juli 2018 moeten nieuwbouwwoningen in beginsel zonder aardgas worden opgeleverd. Hiermee werd deze verplichting eerder opgelegd dan gepland. Het was eigenlijk de bedoeling om de verplichte gasaansluiting per 1 januari 2019 te laten vervallen. De directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Licher, liet echter weten:  “Het is moeilijk uit te leggen dat bestaande woningen van het aardgas af gaan, als in de buurt nog nieuwe woningen met gas worden opgeleverd”

Gevolgen vervroegd gasverbod

Het vervroegde gasverbod roept een sterke contrareactie op vanuit de bouwwereld. Nieuwe rijwoningen worden voor 1 juli massaal voorzien van een gasketel. Uit een analyse van de energieprestatieberekeningen 2018 gaat het om meer dan 13.000 nieuwe rijwoningen. Bovenstaande gegevens komen naar voren in een onderzoek van Bouwtrend.

Versneld de vergunningsprocedure in

Veel bouwplannen komen in de problemen door het besluit het gasverbod te vervroegen. De ontwerpfase duurt langer maar ook financieel ontstaan er problemen. De extra kosten voor het gasloos verwarmen overstijgen vaak de € 10.000,- per woning. Hiermee komt de financiële haalbaarheid van bouwplannen in gevaar. Dit lijkt ertoe te leiden dat bouwplannen met een gasaansluiting nog snel in de vergunningsprocedure worden gebracht.

Statistieken

Bij de bouwaanvraag van nieuwbouwwoningen moet een energieprestatieberekening verplicht worden opgesteld. In deze berekening staat gedetailleerd aangegeven hoe de woning wordt verwarmd. In januari en februari van dit jaar is er voor 2.800 rijwoningen een energieprestatieberekening voor de vergunningsaanvraag opgesteld. Minder dan de helft van deze woningen is voorzien van een gasaansluiting. In de maanden maart, april en mei van dit jaar is er echter een ander beeld te zien. Bijna 63% van de ruim 8.200 rijwoningen worden geheel of gedeeltelijk verwarmd met een gasketel. Deze stijgende lijn is ook terug te zien in de eerste 2 weken van juni.

Appartementen en vrijstaande woningen

Rijwoningen zien dus een massale stijging in gasaansluitingen maar deze trend is niet zichtbaar bij appartementen en vrijstaande woningen. Veel appartementencomplexen worden gebouwd voor de sociale huursector. Woningcorporaties zetten in op verduurzaming en zullen daarom geen gasaansluiting meer willen in nieuwbouwprojecten. Vrijstaande woningen worden veelal ontwikkeld door particuliere opdrachtgevers en zij kiezen bewust voor duurzame verwarmingsvoorzieningen.

Stijging gasprijzen

De bewoners van de nieuwbouwwoningen die nu nog worden voorzien van een gasaansluiting zullen de komende jaren waarschijnlijk te maken krijgen met flinke prijsstijgingen. Een commissie onder leiding van Diederik Samsom stelt de Tweede Kamer voor om de belastingtarieven op aardgas flink te verhogen. Samsom wil hiermee de aanschaf voor warmtepompen interessanter maken.