Woningen die worden verkocht moeten verplicht een geregistreerd energielabel hebben. Verschillende Kamerleden zien het als een zinloze kostenpost en hebben de Minister gevraagd om er mee te stoppen. Dit blijkt volgens de Minister niet wenselijk maar ook niet mogelijk omdat het verplicht is volgens Europese regelgeving.

Veel boetes bij ontbreken energielabel

Het energielabel is verplicht sinds 2015. Onlangs werd bekend gemaakt dat er voor meer dan 1 miljoen Euro aan boetes is uitgedeeld aan woningverkopers die geen energielabel hadden laten maken. Deze boete kan oplopen tot € 405,-. Volgens Minister Ollongren zijn er meerdere redenen die worden aangevoerd wanneer een energielabel ontbreekt:

  • Overmacht
  • Onwetendheid
  • Soms denkt men dat een voorlopig energielabel volstaat
  • Moeite met de digitale tool
  • Te veel gedoe

Kan ook door gemachtigde worden aangevraagd

Mensen die moeite hebben met het aanvragen en registreren van een energielabel via internet krijgen sinds kort een andere mogelijkheid. Het is nu ook mogelijk om iemand anders te machtigen om het label namens verkopers aan te vragen. Hierdoor hoopt de overheid tegemoet te komen aan deze groep. Ollongren gaat daarnaast onderzoeken hoe ze verkopers beter kan informeren over de verplichting van een definitief energielabel.

Waarde op Energielabel niet correct

Een andere veel gehoorde klacht van huiskopers gaat over de waarde die op het energielabel staat. Deze is soms niet correct en wordt hoger gepresenteerd dan in werkelijkheid het geval is. Het is relatief eenvoudig om onjuiste informatie aan te leveren waarna de energieprestatie te hoog wordt ingeschat. Erkende deskundigen moeten deze prestaties controleren maar doen dit alleen digitaal. Bovendien vragen ze er een dermate laag bedrag voor dat de werkzaamheden nooit zeer grondig kunnen plaatsvinden. Bekijk deze aflevering van Tros Radar.

Volgens de Minister worden steekproeven uitgevoerd op de verstrekte energieprestatielabels. Hieruit zou blijken dat 91% van de labels de juiste waarde heeft. In 6% van de gevallen zou een hogere waarde zijn afgegeven. De betrouwbaarheid van het label is daarom volgens de minister voldoende.

Lees ook: Bedrijven mogen in 2020 alleen nog LED verlichting gebruiken