Het plan  ‘Eilanden van Hain’ heeft de tender gewonnen voor invulling van de voormalige sportvelden in Krommenie, Zaanstad. Na een selectieprocedure koos de gemeente Zaanstad voor dit plan van Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM.

Eilanden  van Hain

Op de plek van de voormalige sportvelden van Provily en Slibkuil in Krommenie komt nu een woonwijk. En niet zomaar een, het wordt de eerste energie neutrale, waterrijke woonwijk in Zaandstad met circa 235 grondgebonden woningen. Middels de naam ‘Eilanden van Hain’ wordt verwezen naar de historie van de locatie. ’t Hain is de naam van de archeologische vindplaats bij de Busch en Dam waar ooit een Romeinse wachttoren en een militaire vesting of een heiligdom stonden. De ‘Eilanden van Hain’ hebben 13,8 hectare grond tot hun beschikking.

Samenwerking

AM heeft de tender doorlopen in samenwerking met Staatsbosbeheer, Common Affairs, FLUX landscape architecture,  Arcadis, BAM Energy Systems, Kuijs Reinder Kakes, Van der Tol en Beaumont communicatie. Middels de samenwerking met Staatsbosbeheer zijn er mogelijkheden om de omringende natuur ook fysiek een plek te geven zelfs tot in de omliggende woonwijken.  De voormalige sportvelden worden eilanden waar het water straks overal te zien, te voelen en te ruiken is volgens Common Affairs.

Een stem voor de bewoners

Ook bewoners hebben een stem gekregen in de ingezonden plannen. “Net als AM vinden wij het als gemeente belangrijk om in een vroeg stadium geïnteresseerden, omwonenden, partners en andere belanghebbenden mee te laten denken over de toekomstige woonlocatie, de woningontwerpen en woonsferen. Wij hebben daartoe het initiatief genomen door tijdens de aanbesteding een bewonersvertegenwoordiging mee te laten beslissen in de selectie van de winnaar”, aldus Gert Grandiek, hoofd gebiedsontwikkeling gemeente Zaanstad.

Leven in de natuur

FLUX landscape architecture is verantwoordelijk voor het ontwerp van het landschap. Het ontwerp van de woningen is in handen van Common Affairs. Model voor het plan staat het grillige patroon van de oude polders uit de Zaanstreek, waarin de structuur van sloten nog vaag te herkennen is. De voormalige sportvelden worden eilanden waardoor er veel ruimte is voor water. Hierdoor is het gebied volledig waterbergend. “Het plan ‘Eilanden van Hain’ is gebaseerd op de principes van de oude dorpen in de Zaanstreek, en voorziet in een hechte samenwerking met Staatsbosbeheer waardoor toekomstige bewoners volop in de natuur leven, volgens ontwikkelaar AM.