Minister Ollongren stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huur voor meerpersoonshuishoudens te verhogen. Voor gezinnen met een laag middeninkomen is de vrije sector niet betaalbaar. Goed nieuws. Maar slecht nieuws voor de eenpersoonshuishoudens. Want de minister wil dat de totale groep mensen die is aangewezen op een corporatiewoning nagenoeg gelijk blijft. Dus moet de sociale inkomensgrens voor alleenstaanden omlaag. De Groene Hart Corporaties Mozaïek Wonen, QuaWonen, Woonpartners Midden-Holland en Woonforte vinden dit maatschappelijk niet aanvaardbaar.

Minister Ollongren wil gezinnen met een laag middeninkomen (tot € 42.436) een plek geven in de corporatiesector. Dat is goed nieuws. Woningcorporaties hebben eerder gezegd dat de inkomensgrens voor sociale huur (tot € 38.035) te laag is. Mensen met een inkomen dat hier net boven ligt, kunnen geen markthuurwoning of koopwoning betalen. Helaas speelt hier de angst mee dat de totale groep sociale huurders zal groeien. Daarom wil de minister de inkomensgrens voor alleenstaanden verlagen. De gedachte is dat een eenpersoonshuishouden minder uitgaven heeft en de marktsector daarom voor hen wél betaalbaar is.

Ook voor eenpersoonshuishoudens is de vrije sector te duur
Het CBS voorspelt dat in 2030 een kwart van alle Nederlandse huishoudens alleenstaand zal zijn. Ook woningcorporaties huisvesten steeds meer alleenstaanden, onder wie ouderen. Rob van den Broeke, directeur-bestuurder van QuaWonen: “In het voorstel van de minister moeten alleenstaanden met een inkomen vanaf € 30.000 een woning vinden in de marktsector. Dat zal knap lastig worden. Er zijn weinig markthuurwoningen in deze regio. Verder is het in de markt gebruikelijk om inkomenseisen te stellen van minimaal 4 tot 5 keer het bruto maandinkomen. Dat betekent dat een alleenstaande voor een woning van € 750 al gauw minstens € 3.000 per maand moet verdienen. Met een jaarinkomen van € 30.000 (€ 2.500 per maand) zullen de mogelijkheden beperkt zijn.”

Schaarste huurwoningen neemt alleen maar toe
Van den Broeke: “Het resultaat van deze maatregel laat zich eenvoudig voorspellen: alleenstaanden kunnen niet verhuizen en blijven zitten waar ze wonen. De doorstroming op de woningmarkt loopt op deze manier nog verder vast. Erger is nog dat alleenstaande starters op de woningmarkt nergens heen kunnen. Ze mogen niet meer sociaal huren en markthuur is er niet of is niet betaalbaar. Namens de Groene Hart Corporaties pleit ik ervoor om de verruiming van de toelating tot huursector voor gezinnen niet ten koste te laten gaan van alleenstaanden. Het is maatschappelijk niet aanvaardbaar dat zij de dupe worden.”