De Eerste Kamer heeft dinsdag in ruime meerderheid ingestemd met het Belastingplan 2021 en een aantal daaraan verwante wetsvoorstellen. Onderdeel hiervan is een eenmalige huurverlaging voor sommige groepen huurders. Het gaat bijvoorbeeld om huurders in een sociale huurwoning die relatief te duur wonen. Dit komt bijvoorbeeld door een terugval in inkomen of omdat zij in het verleden een huis hebben geaccepteerd, dat niet bij hun inkomen past.

De groepen die in aanmerking komen zijn hier te vinden op de site van de Rijksoverheid en op Aedes.