De bouwplannen van Earth and Eternity voor duurzame woningen in Asten bestaan al 10 jaar maar nu lijkt het er eindelijk van te komen. Earth and Eternity gaat nu een nieuwe poging wagen om zeventien duurzame woningen te realiseren op het braakliggend terrein tussen de Ommelseweg en de Mercuriusstraat in Asten.

Bezwaren in het verleden

In het verleden was er veel weerstand voor de plannen van Earth and Eternity. Erik Schampers, commercieel directeur van Earth and Eternity kent de bezwaren uit het verleden maar al te goed. Zo vreesde men dat de huizen te dicht op de weg kwamen te staan en er was vrees voor verlies van privacy. De economische crisis zorgde ook voor problemen om de bouw te realiseren, maar die tijd is voorbij. Erik Schampers: “Vroeger zat er veel wrijving in de buurt, dat verleden draag ik gelukkig niet met me mee. Het zit ook in de toon van de muziek om de buurt achter je te krijgen. Bovendien is de crisis nu voorbij.” Schampers hoopt dan ook binnen 1 tot 1,5 jaar te starten met de bouw van de duurzame woningen.

Earth and Eternity

Earth & Eternity presenteert zich als een van de pioniers van duurzaam bouwen, met (grootschalige) projecten in onder meer Rotterdam, Sittard, Nieuwegein. Ook in de omgeving van Asten is men redelijk bekend met de projectontwikkelaar gevestigd in Valkenswaard. Earth and Eternity is aan het bouwen in Houtse Akkers Helmond, Striboschhof in Budel-Schoot en Pioniers Valkenswaard.

Overleg met betrokkenen

De beoogde bouwlocatie bestaat nu nog uit weiland. Er is intensief contact met gemeente en betrokkenen. “We zijn in overleg gegaan met de twee grondeigenaren, en ook met de gemeente. De intentie is om nul-op-de-meter te bouwen, maar we zoeken samen met de bewoners naar een goed evenwicht”, zegt commercieel directeur Erik Schampers. Ook omwonenden worden betrokken bij de plannen van Earth and Eternity. Schampers: “Dat heeft al geleid tot aanpassingen van het plan. De woningen komen nu iets verder van de weg af te liggen en er komt wat meer groen. De inrit naar de woningen toe wordt ook wat breder.”

Keuzevrijheid

Toekomstige eigenaren hebben veel keuzevrijheid. Earth and Eternity biedt een basispakket met een hoop optionele extra’s.  “Daarbij hanteren we een integraal concept met een sterk staalframe, de binnenmuren worden dus niet gemetseld. Dat systeem maakt het heel eenvoudig om persoonlijke woonwensen toe te voegen”, aldus Schampers. Er is ook veel aandacht voor isolatie, welke de woningen zuiniger en ‘stiller’ maakt. Dit stille is vooral belangrijk voor mensen die kiezen voor een warmtepomp. “Je kunt het zo inrichten dat deze niet zichtbaar en slechts nauwelijks te horen is. Hoewel er tegenwoordig ook relatief stille warmtepompen bestaan”, volgens Schampers. Daarnaast worden alle woningen voorzien van zonnepanelen.

Prijs woningen

De woningen hebben een verkoopprijs vanaf € 350.000. ,Dat is weliswaar veertig tot vijftigduizend euro duurder dan veel andere woningen, maar onze huizen zijn wel al voorzien van badkamers en vloeren en dergelijke”, licht Schampers de prijs toe. ,,Je hoeft alleen nog maar de meubels erin te zetten. En het gaat om levensloopbestendige huizen waarin je lang kunt blijven wonen.”

Vergunning en verkoopevent

De gemeente heeft de intentie om een vergunning te verlenen en wil op 1 september starten met de bestemmingsplanwijziging procedure. Schampers houdt rekening met het feit dat deze procedure zeker een jaar gaat duren. Schampers is echter al wel bezig om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. “Ik ben nu al persoonlijk in contact met omwonenden van het terrein. Samen bekijken we welke bezwaren er mogelijk kunnen komen, en of we hierin eventueel tegemoet kunnen komen.” Later volgt ook nog een verkoopevent. Tijdens die bijeenkomst worden het basispakket en de bijbehorende mogelijkheden gepresenteerd, plus de kosten daarvan. “Zo weten mensen direct of het voor hen betaalbaar is. Inschrijven kan waarschijnlijk ook al die avond”, sluit Schamper af.