De Raad van Commissarissen van Domesta is akkoord met het voorlopige ontwerp voor de nieuwbouw van De Arend in Hoogeveen. Daarmee is zij weer een stap verder om een duurzaam en innovatief gebouw te bouwen voor onze huurders in de sociale sector.

Bijzonder gebouw
De nieuwe Arend wordt een bijzonder gebouw. Het wordt hybride gebouwd. Dat betekent dat er zoveel als mogelijk duurzaam en CO2 neutraal gebouwd wordt. Er wordt onder andere gewerkt met CLT. CLT staat voor cross-laminated timber, ook wel kruislaaghout genoemd. Deze massieve houten platen bestaan uit verschillende lagen hout die kruislings op elkaar gelijmd zijn. Daarmee speelt Domesta in op toekomstige woningbouweisen voor CO2-reductie en het hergebruik van materialen, zonder kwaliteitsverlies. Het gebouw wordt een echte blikvanger in de omgeving, net als toen de huidige Arend werd gebouwd. Het ontwerp is gedeeld met de huidige bewoners en omwonenden. De eerste reacties waren lovend: ‘Dit wordt een flat waarin iedereen wil wonen’, ‘Dit is echt uniek voor Hoogeveen’, ‘Ze mogen morgen beginnen’.

Hoe nu verder?
Het bestemmingsplan is nu in voorbereiding en het ontwerp wordt verder uitgewerkt. De huidige Arend sloopt Domesta pas als het nieuwe gebouw klaar is. De huurders hoeven daardoor niet tussentijds te verhuizen naar een tijdelijk ander huis. De huurders zijn en blijven nauw betrokken bij het proces. De verwachting is dat de bouw in 2024 wordt gestart. Domesta wil met de nieuwe Arend een innovatief, duurzaam, circulair gebouw, gezond, veilig en een fijn gebouw neerzetten voor de huurders van de nieuwe Arend. Een gebouw met veel ruimte voor ontmoeting en contact.