Het drijvend zonnepark Lingewaard wekt jaarlijks groene stroom op voor ruim 600 huishoudens. Het zonnepark tel maar liefst 6.150 panelen die drijven op een gietwaterbassin. Jaarlijks kan er voor ongeveer 1,8 miljoen kWh aan zonnestroom opgewekt worden. Drijvend Zonnepark Lingewaard is hiermee dan ook het grootste drijvende zonnepark van het vasteland van Europa.

Officiële opening

Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland en Marianne Schuurmans-Wijdeven, burgemeester van de gemeente Lingewaard verzorgden de officiële opening van het drijvend zonnepark. Tijdens de opening onthulden zij informatiebord voorzien van een display waarop de stroomopbrengst wordt weergeven. Er werden ook energievouchers uitgereikt door OostNL aan Gelderse initiatieven die een meerwaarde leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De vouchers zijn een onderdeel van het ondersteuningsprogramma De Groeiversneller. Het ondersteuningsprogramma wordt door OostNL uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland.

Trots op het drijvend zonnepark

Peter Drenth: ‘’Ik ben trots op dit grootste drijvende zonnepark in Gelderland. Mooi dat dit door de energiecoöperatie is gerealiseerd. Het is belangrijk dat Gelderlanders mee profiteren van de kansen van energietransitie. Als provincie stimuleren we dat graag.” Burgemeester Schuurmans-Wijdeven vult aan: “Ook wij als Lingewaard zijn trots op het resultaat dat uniek is in Nederland. Het drijvend zonnepark past goed bij onze doelstellingen voor duurzaamheid. En we behalen hiermee de Gelderse energie akkoord doelstellingen. Het draagt bij aan de ambities van het tuinbouwgebied NEXTgarden om de duurzame energiemotor van Lingewaard te worden. Dit initiatief laat zien hoe je zuinig met ruimte omgaat en hoe onze eigen inwoners Lingewaardse stroom kunnen gaan afnemen. Het bereikte resultaat bewijst eens te meer dat met goede samenwerking en doorzettingsvermogen de gestelde doelen kunnen worden bereikt.”

Meer bekendheid

“Je kunt praten over groene stroom, je kunt het kopen, je kunt het ook creëren en dat laatste hebben wij gedaan. Met deze opening willen we meer bekendheid geven aan de noodzaak om energie te besparen en over te stappen op duurzame energie. Zoals blijkt uit dit initiatief kunnen burgers hieraan een waardevolle invulling geven”, aldus Pieter Siekman.

Partners en samenwerking

De drijvende krachten achter het project zijn Frans van Herwijnen, Stefan Peelen en Pieter Siekman namens de Lingewaard. Zij zorgden ervoor dat de tuinders op Bergerden, die met het water hun gewassen ‘gieten’, ook enthousiast over de plannen werden. Het drijvend zonnepark is gefinancierd door de Provincie Gelderland, OostNL, fondsmanager van Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en een crowdfunding onder burgers. Alle zonnepanelen werden geplaatst door Tenten Solar een zonne-energie specialist. De energie die het drijvende zonnepark opwekt, wordt door de Nijmeegse energieleverancier Huismerk Energie geleverd aan burgers en bedrijven in de regio onder de naam Lingestroom.

Een tweede drijvend zonnepark

In Nederland is nog ruim 7.000.000 vierkante meter aan binnenwater beschikbaar in de vorm van slibdepots, zandwinplaatsen, bezinkbassins of gietwaterbassins. “Deze innovatie kan dus op vele plaatsen in ons land worden toegepast. Voor ons is dit het eerste en zeker niet het laatste project. We zijn ook al bezig met het opzetten van een tweede zonnepark op een plas bij knooppunt Ressen. Zo dragen we als energiecoöperatie bij aan de energietransitie”, zegt Siekman.