Er zijn tot nu toe drie gemeenten in Nederland die een uitzondering hebben gevraagd op het verplicht aardgasloos bouwen. Dit is te zien in het register dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bijhoudt. De gemeenten Laarbeek, Landerd en Heerhugowaard hebben voor een beperkt aantal bouwwerken een vrijstelling aangevraagd. Vanaf 1 juli wordt er geen aardgas meer aangebracht in nieuwbouw. Alleen projecten waar voor die datum een bouwvergunning is aangevraagd worden nog van een aardgas aansluiting voorzien.

Uitzondering om praktische redenen

Het platform Binnenlands Bestuur heeft uitgezocht wat de redenen zijn voor de drie gemeenten om een uitzondering te vragen. Het blijken praktische redenen waarbij de bouwtijd en de meerkosten meespelen. Daarnaast waren de bouwplannen al in een vergevorderd stadium en sommige bouwwerken worden nog dit jaar opgeleverd.

Verouderde bouw

De meerderheid van nieuwbouwwoningen die de komende tijd worden opgeleverd zijn nog voorzien van een aardgasaansluiting. Eerder werd al gemeld dat er grote vraag was naar gasketels. Toch is dit voor de nieuwe eigenaren niet optimaal. Gevreesd wordt dat deze nieuwe woningen al direct verouderde techniek bevatten.

Alternatief voor aardgas

Buiten de gangbare alternatieven voor aardgasloze woningen heeft Kiwa onderzocht of waterstof een alternatief kan zijn. In opdracht van Netbeheer Nederland heeft het onderzoeksinstituut onderzocht of het bestaande netwerk geschikt is voor het transport van waterstof. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Het huidige gasnet hoeft hiervoor niet rigoureus veranderd te worden.