De gemeente Midden-Drenthe start een prijsvraag onder de noemer: Duurzaam Op Eigen Kracht (DOEK). Het doel van de prijsvraag is om duurzaamheid en een duurzame mind-set in Midden-Drenthe te stimuleren.

DOEK inhoudelijk

DOEK gaat om een duurzame omgeving ‘op eigen kracht’  te realiseren. De plannen voor DOEK kunnen uiteenlopend van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan duurzame warmtebronnen voor een dorpshuis, het isoleren van een wijkgebouw, een ontmoetingsplek in de buurt met ledverlichting. Belangrijk is wel dat de ideeën bijdragen aan een duurzamere leefomgeving en de onderlinge band van de inwoners van Midden-Drenthe versterkt. Daarnaast moeten de plannen breed gedragen zijn en grotendeels via zelfredzaamheid tot stand komen.

Prijzenpot en voorwaarden

Wijken, buurten, dorpen, verenigingen kunnen plannen inleveren voor DOEK. Deelnemers maken dan kans op (een deel) van de prijzenpot die € 30.000,- bedraagt. De plannen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Het initiatief moet breed gedragen zijn in de buurt, wijk, dorp, stichting en/of vereniging.
  • Het initiatief heeft een duidelijke meerwaarde voor een duurzame samenleving, versterkt de naoberkracht, verbeterd de eigen sociale en fysieke leefbaarheid en draagt waar mogelijk bij aan de versterking van de lokale economie.
  • Het plan moet financieel goed onderbouwd zijn. De te behalen prijs mag als dekkingsmiddel worden meegenomen.
  • Het prijzengeld wordt uitgekeerd aan rechtspersonen en niet aan individuen en is bedoeld voor een gemeenschappelijk belang.
  • Commerciële instanties zijn uitgesloten van deelname.
  • Het prijzengeld kan zowel worden ingezet voor fysieke producten, planvorming als voor bijvoorbeeld vergaderkosten.
  • Uitvoering van de plannen gebeurt (geheel of gedeeltelijk) via zelfwerkzaamheid en moet zijn afgerond in 2019/2020.

Voorganger DOEK Midden-Drenthe

In 2009 is de gemeente Midden-Drenthe Mooi Op Eigen Kracht (MOEK) gestart. MOEK is een prijsvraag voor buurten, wijken, straten of dorpen waarbij u plannen kunt indienen die een bijdrage leveren aan het mooier en leefbaarder maken van de eigen woonomgeving en de onderlinge band versterken. Moek is al jaren succesvol en heeft mooie resultaten opgeleverd voor de dorpen, wijken, straten en buurten in Midden-Drenthe. ,,MOEK werkt goed omdat het echt om ideeën gaat, klein en groot, van mensen uit de dorpen en wijken zelf. En omdat we alles echt serieus oppakken. Je wil niet alleen ideeën bedenken, maar ze ook tot uitvoering zien komen”, volgens wethouder Dennis Bouwman.

Inschrijven voor Duurzaam Op Eigen Kracht (DOEK)

Meedoen aan Duurzaam Op Eigen Kracht? Uiterlijk 30 november 2018 ontvangt de gemeente graag de plannen. Hier vind je alle informatie over DOEK 2018. Zaterdag 19 januari 2019 worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Prijsvragen steeds populairder

Initiatieven zoals deze in Midden-Drenthe zien we steeds vaker. Eerder schreven wij al over andere gemeenten of verenigingen die middels dergelijke initiatieven duurzaamheid willen stimuleren.

Gemeente Limburg: https://dewoonwijk.nl/nieuws/e-shower-blue-wint-innovatiepitch-limburg-klaar-voor-morgen-3159

Woningcorporatie Mitros: https://dewoonwijk.nl/nieuws/fresh-r-en-britt1-winnaars-100-gezond-wonen-challenge-3033

Windenergievereniging Meerwind: https://dewoonwijk.nl/nieuws/meerwind-looft-e-10-000-uit-voor-duurzame-initiatieven-3899