Gedetacheerde medewerkers bij woningcorporaties blijken soms provisie te ontvangen van hun werkgever wanneer ze een collega weten te plaatsen. De woningcorporatie is hier niet altijd van op de hoogte. Deze signalen heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) ontvangen vanuit de markt.

Onderzoek

De Aw heeft meerdere specifieke signalen ontvangen van corporaties en melders bij het meldpunt integriteit woningcorporaties. Het gaat dan vooral om de inhuur van professionals op terreinen als vastgoed, financiën en volkshuisvesting.

Een dergelijke vergoeding kan een bewuste methode zijn om de personeelswerving te ondersteunen. De Aw vreest echter dat bij de besluitvorming tot inhuur van extern personeel andere belangen kunnen spelen dan het primaire belang van de woningcorporatie. Het is daarom belangrijk dat een eventuele vergoeding transparant en duidelijk wordt gecommuniceerd.

Om te achterhalen hoe vaak dit speelt is de Aw een onderzoek gestart. Woningcorporaties hebben een brief ontvangen waarin wordt gevraagd:

  • Of er in het recente verleden extern personeel is ingehuurd
  • Of bekend is dat er door hen een vergoeding is ontvangen voor aanbrengen van collega’s

Daarnaast wil de Aw weten welke maatregelen woningcorporaties nemen om onafhankelijke
besluitvorming te borgen en integriteit issues te voorkomen.

Melden

Meldingen van integriteitskwesties kunnen worden gedaan via www.ilent.nl/autoriteitwoningcorporaties.