De gemeenteraad van Den Haag stemt vanavond over een voorstel van VVD wethouder Boudewijn Revis over een beperking van toewijzing van huurwoningen in de vrije huursector. De wethouder wil bewoners van Den Haag met een middeninkomen meer kansen bieden op een huurwoning binnen de gemeente. Bij instemming met het plan krijgen hogere inkomens straks geen huisvestingsvergunning voor middenhuurwoningen tussen de 720 euro en 1000 euro per maand.

Leraar en politieagent

Revis ziet met lede ogen aan dat mensen met een modaal salaris, zoals leraren en politieagenten, geen huurwoning in de stad vinden. Dit zou de leefbaarheid niet ten goede komen omdat hierdoor deze beroepen steeds lastiger zijn in te vullen. Met de tijdelijke maatregel wil de wethouder zorgen voor meer woningaanbod voor deze doelgroep.

Huisvestingsvergunning

Ongeveer de helft van alle Nederlandse gemeenten maakt gebruik van huisvestingsvergunningen. Hiermee kan de gemeente beter reguleren welke woningen beschikbaar zijn voor bepaalde doelgroepen. Het toepassen van deze vergunning voor vrije sector woningen is nieuw voor Den Haag. De wethouder ziet het dan ook als noodmaatregel en pleit voor meer woningbouw.

Inkomenstoets

Bij instemming met het voorstel komen nieuwe huurders die meer dan 57.000 euro (alleenstaanden) of 67.000 euro (twee- of eerpersoonshuishouden) verdienen per 1 juli niet meer in aanmerking voor een huurhuis uit de vrije sector.  Voor huidige huurders heeft de wet geen gevolgen.

Wetswijziging

De mogelijkheid om eisen te stellen aan huurders van vrije-sector woningen is een gevolg van een aanpassing in de Huisvestingswet 2014. Hiermee wordt verduidelijkt dat ook middenhuurwoningen onder de woonruimteverdeling op basis van deze wet kunnen worden toegewezen.