Als de ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) doorgaat in 2019 heeft dit negatieve gevolgen voor de bouw en verduurzaming van woningen. In Utrecht en Friesland trekken woningcorporaties aan de bel. Het regioplatform Woning Corporaties Utrecht (RWU), de Vereniging Friese Woningcorporatie (VFW) en Aedes spreken zich uit.

ATAD raakt corporaties en huurders

De nieuwe ATAD heffing komt bovenop de al bestaande verhuurderheffing en vennootschapsbelasting, welke tevens omhoog gaan.  ATAD stimuleert corporaties om leningen af te lossen. Tegelijkertijd verwacht de overheid meer investeringen van corporaties in nieuwbouw, verduurzaming van woningen en betaalbare huren, dit gaat niet samen. De ATAD gaat de corporaties honderden miljoenen euro’s. kosten Het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat wordt zo opgebracht door woningzoekenden en corporatiehuurders, aldus Aedes vereniging van woningcorporaties.

Utrecht RWU

De corporaties in Utrecht hebben een brief geschreven aan de nieuwe Colleges. In samenwerking met de gemeenten willen zij een lobby voeren tegen de maatregel.
Hans van Harten, secretaris RWU: “De corporaties in de Utrechtse regio betalen nu al zo’n € 100 miljoen aan verhuurderheffing. Dat komt in 2021 nog eens zo’n € 65 miljoen bij door de stijgende heffingen en als de ATAD belasting doorgaat. De corporaties kunnen door de lastenverzwaring in de regio óf bijna 3.500 minder sociale huurwoningen bouwen, óf 7.500 woningen minder verduurzamen óf minder doen aan huurmatiging óf een combinatie van die drie. Minister Ollongren heeft in maart nog in Utrecht gesprekken gevoerd met het doel de woningbouw te versnellen. Het voornemen tot invoering van de ATAD belasting staat daar echter haaks op”.

Friesland VFW

In Friesland is er een brede coalitie gevormd. Negen Friese corporaties, acht huurdersorganisaties en negentien gemeenten schreven een brief naar de Tweede Kamer. De komst van de nieuwe ATAD heffing heeft grote gevolgen daar het een kostenpost maakt van 925 miljoen euro. De corporaties kunnen 5.800 minder woningen bouwen of 18.500 minder woningen verduurzamen. Rein Swart, voorzitter (VFW): “Die partijen deden snel mee. Het is helder uitlegbaar dat alles wat naar Den Haag gaat niet naar de Friese sociale woningen gaat. We zijn ook in onderhandeling met de gemeenten op dit moment over al onze taken en zijn hard bezig met verduurzaming, dus daar viel het kwartje ook snel”.

Ook Limburgse woningcorporaties hebben al aan de bel getrokken.

Mogelijke oplossing

Rein Swart geeft aan: “Als je de heffing omdraait in een investeringsvehikel snijdt het mes aan twee kanten. Je neemt een gemiddelde aan wat corporaties investeren en alles erboven minder je in de heffing. Extra verduurzaming zorgt dan voor een korting op de heffing’, legt hij uit. “We zitten nu al aan de max van wat we kunnen. Met extra lasten kunnen we nog steeds verduurzamen, maar dan gaat het minder snel. En gezien alle klimaatbewegingen denk ik eigenlijk dat 2050 al te ver weg is. We willen meer en eerder onze bijdrage leveren. We dragen deze aardkloot een warm hart toe, maar geef ons wel de mogelijkheid. Het rondpompen van geld is niet zinvol.”