Gemeentes en politie blijken steeds vaker gebruik te maken van videoregistratie in woonwijken. Door nieuwe technieken wordt cameratoezicht in combinatie met slimme software gezien als een waardevol hulpmiddel. Deze systemen kunnen met meerdere doelen worden aangebracht. Bij situaties waar sprake is van veelvuldige overlast door bijvoorbeeld hangjongeren kan een camerasysteem preventief verbeteren leefbaarheid werken. In situaties waar sprake is van terugkerende vandalisme of diefstal kan een systeem worden gebruikt om daders op te sporen. Daarnaast zijn er nog de ‘slimme’ systemen die kunnen worden ingezet om personen, kentekens of situaties op te sporen. In alle gevallen is cameratoezicht gebonden aan strenge privacy regelgeving.

De burgemeester van Waalwijk melde onlangs dat er camera’s worden opgehangen bij een kringloop inzamelpunt. Hier werd door bewoners veel troep achtergelaten. Bewoners van Hoge Weide in Leidsche Rijn vragen zelf om camera toezicht in de wijk. Door een groot aantal auto-inbraken en vandalisme willen ze dat camera’s bijdragen aan het voorkomen hiervan en het opsporen van de daders. Ook woningcorporaties en VVE’s besluiten soms om over te gaan op videoregistratie. Dit echter alleen toegestaan als sprake is van een zogenaamd “gerechtvaardigd belang”. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor de beveiliging van eigendommen of de bescherming van de bewoners.

Cameratoezicht nooit op zichzelf

Het toepassen van cameratoezicht door een woningbouwvereniging of VVE mag alleen als dit onderdeel is van een totaalpakket aan maatregelen. Hiervoor moet een privacytoets worden uitgevoerd. Onderdeel van deze toets is het maken van een afweging tussen het belang van de video registratie en de privacy van bewoners en bezoekers. Het is verplicht om ervoor te zorgen dat iedereen weet dat ze gefilmd worden. Dit kan door bordjes op te hangen. Camera’s mogen niet in woningen filmen en niet meer filmen dan noodzakelijk is om de eigendommen en bewoners te beveiligen. De maximale bewaartermijn van videoregistratie is 4 weken, tenzij er een incident is vastgelegd. Dan mogen de beelden bewaard blijven tot het is afgehandeld.