Brandweer Nederland meldt dat bij een recente woningbrand asbest is aangetroffen in kunststof kozijnen. Dit asbest was verwerkt in gevelpanelen in een kunststof pui. Brandonderzoekers hadden hier geen asbest verwacht.

Verbod op asbest

De door brand getroffen woning is onderdeel van een appartementencomplex. Het complex is gebouwd in 1961 en vóór 1994 is er een renovatie uitgevoerd. Daarbij zijn de de kunststof kozijnen aangebracht. In 1993 werd de toepassing van asbest verboden. Brandweer Nederland waarschuwt er nu dus voor dat kozijnen die voor die tijd zijn aangebracht, asbesthoudend materiaal kunnen bevatten. Brandweerlieden worden opgeroepen om er bij een brand in een gebouw van voor 1994 altijd van uit te gaan dat er asbesthoudend materiaal aanwezig kan zijn. Tot dat bevestigd is dat dit niet het geval is.

Verbazing

Na analyse van het aangetroffen plaatmateriaal bleek het te gaan om gevelpanelen van hechtgebonden Chrysotiel 5-10%. Zowel de Officier van Dienst als de brandonderzoekers waren verbaasd dat er asbest werd aangetroffen. Gevels met kunststof kozijnen worden echter al vanaf de jaren 70 toegepast. Ruim voor het verbod op aanbrengen van asbesthoudend materiaal.