Uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat 48% van de Nederlandse bevolking voorstander is van bouwen buiten de bebouwde kom. Dit zou de woningnood moeten beperken. Tegenstanders (17%) geven aan dat de beperkte groene ruimte die er is juist behouden moet blijven. Minister Ollongren riep onlangs nog op om meer te bouwen in ’het groen’ aan de rand van de stad. Volgens de Minister moet er meer gebeuren om een groter woningtekort te voorkomen: „Er moet meer bij, anders wordt het echt heel erg knellen.” Ze hoopt dat gemeenten en provincies ’lef’ zullen tonen en ook aan de stadsgrenzen aan de slag gaan.

Betonstop

Opvallend is dat in Vlaanderen juist regelgeving is aangenomen om bouw in het buitengebied tegen te gaan. Deze zogenaamde ‘Betonstop‘ moet in Vlaanderen voor forse besparingen gaan zorgen door besparingen op energiekosten, CO2-uitstoot, overstromingen, en de hoge kosten voor de aanleg en het onderhoud van wegen en nutsleidingen.

Krapte

Volgens de VEH wordt het door de krapte op de woningmarkt noodzakelijk om meer te bouwen. Ook buiten de bestaande bebouwing. Uit verschillende prognoses blijkt dat er in de toekomst 1 miljoen nieuwe woningen nodig zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.

Grondkosten

Volgens de VEH willen veel mensen graag ruimer kunnen wonen. Doordat de grondprijzen buiten de steden lager zijn dan daarbinnen, zijn nieuwbouwwoningen buiten de bebouwde kom voor velen een relatief betaalbaar alternatief. Woningcorporaties pleiten ook voor lagere grondprijzen. Door de stijgende kosten van bouwvakkers en bouwmaterialen lopen geplande projecten fors uit op budget.