Uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat Minister Ollongren bezig is met een aanpassing van het Bouwbesluit 2012. Hiermee komt voor nieuwe gebouwen in bestaand stedelijk gebied geen verplichting meer voor aansluiting op het gasnet.

Daarnaast zullen er huidige landelijke regels worden overgeheveld naar gemeentelijk niveau. Ollongren: “Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het gemeentelijk omgevingsplan tevens fungeren als het gemeentelijk energie- en warmteplan, zodat lokaal een integrale aanpak mogelijk wordt. Dan worden ook de huidige rijksregels van het Bouwbesluit 2012 over de aansluiting van gebouwen op de lokale infrastructuur voor elektriciteit, gas en warmte vervangen door gemeentelijke regels, zodat meer ruimte voor lokaal maatwerk ontstaat.”

Chw zorgt voor snelle uitvoering ruimtelijke plannen

Op een vraag van Kamerleden en over het sneller verplichten van energie-neutrale bouw antwoord de Minister dat dit niet bij de wijziging van het Bouwbesluit zal worden meegenomen. Ze geeft aan dat gemeenten nu al gebruik kunnen maken van een uitzondering via de Crisis Herstel Wet, waardoor strengere energieprestatie-eisen kunnen worden gesteld. Een aantal gemeenten heeft van die mogelijkheid al gebruik gemaakt en er zijn nog zes verzoeken daartoe in behandeling.

Een voorbeeld van een project waarbij de Chw is toegepast voor versnelde energie-prestatie verbetering is de duurzame woonwijk Nieuwveense Landen in Meppel. In de wijk komt een collectief warmte-koudesysteem voor de levering van warmte én koude aan de woningen. In deze wijk zullen de woningen niet worden aangesloten op het aardgasnet.