De bouwvoorraad voor de burgerlijke- en utiliteitsbouw is wederom gestegen. Dit meldt het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw). Aannemers hebben nu gemiddeld voor 10,4 maanden werk in portefeuille. De belangrijkste belemmering voor verdere groei is het gebrek aan personeel. Dertig procent van de aannemers verwacht meer personeel aan te nemen de komende maanden.

Prijzen gaan stijgen

Uit een conjunctuurmeting blijkt dat de prijzen in de bouw gaan stijgen bij meer dan de helft van de bouwbedrijven. Dit komt deels door hogere prijzen van materialen en grondstoffen. Daarnaast vallen ook de personeelskosten hoger uit. Er wordt steeds meer gewerkt met ZZP’ers. De laatste cijfers van het EIB laten een stijging zien van 9% ZZP’ ers in de bouw in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook het uurtarief van de zelfstandige bouwvakkers stijgt. Eind 2017 werd een gemiddeld uurtarief van € 42,- vastgelegd.

Meer standaardisatie

Op termijn wordt verwacht dat de druk op arbeid in de bouw zal worden verlicht. Dit komt deels door een hogere instroom uit opleidingen. Er is ook een toenemende standaardisatie en prefab ontwikkeling waarbij bouwdelen in fabrieken worden samengesteld.