Op het brouwerijterrein in Hengelo is een geschikte plek gevonden voor de bouw van Tiny Houses. Hengelo behoort hiermee tot de eerste gemeenten in Oost Nederland die een Tiny House project gaan realiseren.

Tiny Houses en haar filosofie

Tiny houses zijn kleine duurzame woningen van maximaal 50m2. Bij het ontwerp en de bouw wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. De Tiny House Movement is een filosofie die staat voor milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en bewustwording. Zij stellen zich vragen als, hoeveel is er nu echt nodig om fijn te kunnen leven? Wanneer zijn we tevreden? Hoe kunnen wij bewuster leven? Een groot deel van het antwoord vinden zij in Tiny Houses. “De Tiny Housing-beweging gaat over een andere leefwijze. Het gaat over bewust omgaan met ruimte, met materialen, met energie. En over onderlinge solidariteit en deeleconomie” volgens Jan Willem Aardema van Bouwschool Twente.

Het Tiny House project

Er is ruimte voor 10 huisjes en de animo is nu al dubbel zo veel. Twintig mensen hebben zich al aangemeld waarvan er zes reeds druk doende zijn om hun plannen te concretiseren. Het project past prima in de Woonvisie van onze stad verteld Hengelose wethouder Marcel Elferink. Hengelo wil inspelen op de woonwensen van de toekomst en ruimte bieden aan experimentele woonvormen.

Grondeigenaar Ter Stege Vastgoed uit Rijssen stelt de grond van het brouwerijterrein gratis beschikbaar voor het Tiny House project. Na vijf jaar gaat Ter Stege zelf bouwen op de grond en zullen de bewoners moeten verhuizen.  Bert Hallink, directeur van Ter Steege vastgoed: „Wij hebben plannen voor die grond, maar het duurt nog een paar jaar voor we die gaan uitvoeren. En we zijn wel nieuwsgierig. Dit is een innovatief project dus ze gaan anders bouwen, andere producten gebruiken, nieuwe dingen uitvinden. Dat vinden wij hartstikke interessant, dus we leveren graag een bijdrage.”

De initiatiefnemers van Stichting Tiny Housing Twente hebben al aangegeven dit geen probleem te vinden daar de huisjes zo worden gebouwd dat ze gemakkelijk verplaatst kunnen worden.

Bekijk hier een kaart met concrete en potentiële projecten met Tiny Houses:

Bron: https://www.tinyhousenederland.nl/

Kernmerken van Tiny Houses:

  • De naam zegt het al, ze zijn klein. Een oppervlak van maximaal 50m2 wordt vaak als limiet genoemd. Uiteraard wordt er binnen in de Tiny Houses wel gewerkt met verdiepingsvloeren en slimme constructies waardoor de ruimte volop wordt benut.
  • Ze zijn mobiel. Een Tiny House is vaak een tijdelijk bouwwerk dat redelijk eenvoudig kan worden verplaatst.
  • Ze zijn duurzaam. Veel Tiny Houses worden niet aangesloten op het netwerk. Energieopwekking dient dan dus plaats te vinden met bijvoorbeeld zonnepanelen en warmte met een zonneboiler. Een goede isolatie is dus vereist.
  • Voordelig! Een klein huisje kan voor relatief weinig geld worden gebouwd. Zeker als je zelf handig bent en meehelpt. Veel bezitters van Tiny Houses hebben dan ook niet veel op met het materiële en meer met de vrijheid en onafhankelijkheid door het ontbreken van (hypotheek)schulden.
  • De verbondenheid tussen Tiny House bezitters is vaak groot. Zoals ook in Hengelo worden Tiny Houses vaak met meerdere bij elkaar geplaatst. Bewoners zijn daardoor zeer betrokken met elkaar.