Vandaag is het betonakkoord ondertekend door circa 50 van de grootste spelers in de markt. Het akkoord moet zorgen voor een vergaande samenwerking in duurzaamheid. Op dit moment veroorzaakt de productie van beton een uitstoot van 3,7 megaton CO2. Dat is 2 procent van de nationale uitstoot.

Inhoud Betonakkoord

Er is twee jaar onderhandeld over het betonakkoord. Samenwerking en transparantie staan centraal in het akkoord. Doel is het laten groeien van de vraag naar ‘groen beton’. Dit kan gerealiseerd worden door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen. Binnen het akkoord staan ook afspraken over verdere verduurzaming: 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030 en in dat jaar ook een vermindering van minstens 30% CO2‐uitstoot ten opzichte van 1990. Dertig procent is overigens het minimum. De intentie voor CO2-reductie volgt het regeerakkoord: -49% in 2030.

Ondertekenaars

Onder andere Rijkswaterstaat, ProRail, Strukton en Bam zetten hun handtekening, evenals enkele ministeries. Marinus Schimmel, directeur van BAM Infra Nederland: ‘Duurzaamheid en circulaire toepassing van materialen zijn al jaren kernwaarden binnen ons bedrijf. Als zich dan de mogelijkheid voordoet om met de hele keten zulke grote stappen te zetten, dan is dat erg krachtig.’ Staatssecretaris Stientje van Veldhoven tekent het Betonakkoord als bewindspersoon namens haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van Veldhoven: “De tijd van maken, gebruiken en vervolgens weggooien is voorbij. En dat geldt straks ook voor beton. Een eindigde aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of werk maken van een circulaire economie.”

Toezicht

De sector heeft geleerd van het verleden. In 2015 liep het Green Deal Beton akkoord ten einde. Hier beloofde de bouwsector al te verduurzamen. Door het ontbreken van een goede controle is een deel van de afspraken niet gehaald. Hoewel er zeker resultaten zijn behaald is de keten toch van mening dat er ruimte is voor verbetering. Er komt nu dan ook toezicht op het akkoord onder leiding van oud-minister Jacqueline Cramer. Jeannette Baljeu, gedeputeerde in Zuid-Holland voor de VVD die als voorzitter van het akkoord onderhandelde met de betrokken partijen, is positief over de afspraken. “Als bedrijven of afnemers hun twijfels hebben of niet weten hoe ze verder moeten, kunnen ze daarmee bij Cramer aankloppen.”