Tot op heden werd bij het planmatig positioneren van nieuwbouwwoningen meestal niet gekeken naar de beste ligging van het hellend dak. Met de opkomst van zonnepanelen voor energieopwekking komt hier verandering in. Met de nieuwe BENG eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) wordt het zelfs van groot belang hoe de raampartijen van een woning en het eventuele schuine dak is gepositioneerd. Maar wat is nu de beste richting voor zonnepanelen?

Beste richting zonnepanelen

De ligging van zonnepanelen op een dak zijn voor een groot deel bepalend voor de opbrengst. De optimale positie wordt bereikt door oriëntatie van de zonnepanelen op het zuiden. Dit in combinatie met een hellingshoek van het dak tussen de 30 en 40 graden. Iets steiler of minder steil heeft nog steeds een opbrengst van meer dan 95%. Dit wordt echter stukken minder als de oriëntatie niet direct op het zuiden is gericht. Vooral bij steilere daken van meer dan 60 graden en een oriëntatie op het noord-oosten of noord-westen daalt de maximaal haalbare energieopbrengst van de zonnepanelen onder de 50%.

De beste richting voor zonnepanelen is uiteraard op het zuiden

Locatie in het land

zonnestraling in nederland
bron: KNMI

Nog minder invloed op de oriëntatie van het dak heeft men op de ligging van de woning in Nederland. Het Westen en vooral de provincie Zeeland heeft de meeste zonuren. Hier zal de meeste zonnestraling kunnen worden omgezet naar zonne-energie.

Plat dak

Als er sprake is van een plat dak dan zijn er meestal meer opties om optimaal van de zonnestraling te kunnen profiteren. Een ligging op een plat dak kan, mits er geen obstakels in de buurt zijn, perfect worden uitgericht om te komen tot een zo hoog mogelijk rendement. Het beschikbaar dakoppervlak is dan meestal de beperkende factor. Bij een vlak dak is het mogelijk de panelen te laten hellen tot bijvoorbeeld 20 graden en deze te richten op de beste richting voor zonnepanelen, namelijk het zuiden. Hiermee is een hoog rendement mogelijk zonder dat er veel schaduw op naastliggende panelen valt. Bovendien zijn de panelen minder zichtbaar vanaf het maaiveld bij een geringere hellingshoek.

beste richting zonnepanelen is op het zuiden

Informatieve video

Bent u voornemens om een huis of wijk te bouwen waarbij elektra opwekking met behulp van zonnepanel van groot belang zijn? Bekijk dan onderstaande video. Hierin wordt uitgelegd hoe het best kan worden bepaald wat de meest optimale hellingshoek is van de zonnepanelen.

Zonnepanelen op het oosten of westen

Heeft u geen mogelijkheid om zonnepanelen richting het zuiden te plaatsen? Dan kan een combinatie van zonnepanelen richting het oosten en zonnepanelen richting het westen uitkomst bieden. U heeft dan op het midden van de dag weliswaar iets minder opbrengst. In de ochtenduren en de namiddag heeft u juist iets meer opbrengst. Overall heeft u wel iets minder opbrengst dan bij zonnepanelen die richting het zuiden staan.