Tot op heden werd bij het planmatig positioneren van nieuwbouwwoningen meestal niet gekeken naar de beste ligging van het hellend dak. Met de opkomst van zonnepanelen voor energieopwekking komt hier verandering in. Met de nieuwe BENG eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) wordt het zelfs van groot belang hoe de raampartijen van een woning en het eventuele schuine dak is gepositioneerd.

Gewenste hoek zonnepanelen

De ligging van zonnepanelen op een dak zijn voor een groot deel bepalend voor de opbrengst. De optimale positie wordt bereikt door orientatie van de zonnepanelen op het zuiden. Dit in combinatie met een hellingshoek van het dak tussen de 30 en 40 graden. Iets stijler of minder stijl heeft nog steeds een opbrengst van meer dan 95%. Dit wordt echter stukken minder als de orientatie niet direct op het zuiden is gericht. Vooral bij stijlere daken van meer dan 60 graden en een oriëntatie op het noord-oosten of noord-westen daalt de maximaal haalbare energieopbrengst van de zonnepanelen onder de 50%.

Locatie in het land

zonnestraling in nederland
bron: KNMI

Nog minder invloed op de oriëntatie van het dak heeft men op de ligging van de woning in Nederland. Het Westen en vooral de provincie Zeeland heeft de meeste zonuren. Hier zal de meeste zonnestraling kunnen worden omgezet naar zonne-energie.

Plat dak

Als er sprake is van een plat dak dan zijn er meestal meer opties om optimaal van de zonnestraling te kunnen profiteren. Een ligging op een plat dak kan, mits er geen obstakels in de buurt zijn, perfect worden uitgericht om te komen tot een zo hoog mogelijk rendement. Het beschikbaar dakoppervlak is dan meestal de beperkende factor. Bij een vlak dak is het mogelijk de panelen te laten hellen tot bijvoorbeeld 20 graden en deze richten op het zuiden. Hiermee is een hoog rendement mogelijk zonder dat er veel schaduw op naastliggende panelen valt. Bovendien zijn de panelen minder zichtbaar vanaf het maaiveld bij een geringere hellingshoek.

Informatieve video

Bent u voornemens om een huis of wijk te bouwen waarbij elektra opwekking met behulp van zonnepanel van groot belang zijn? Bekijk dan onderstaande video. Hierin wordt uitgelegd hoe het best kan worden bepaald wat de meest optimale hellingshoek is van de zonnepanelen.