Vanaf 1 januari 2020 moeten vergunningaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna ENergieneutrale Gebouwen (BENG). De energieprestatie van gebouwen moet dan voldoen aan 3 eisen:

  • Een maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Een maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Een minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Lees hier wat deze BENG eisen zijn

Waarom BENG

De Europese Commissie heeft bepaald dat nieuwe gebouwen in Europa minder energie moeten gaan verbruiken. Gebouwen zijn nu verwantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik. Bovendien wordt er steeds meer gebouwd waardoor dit verder zal toenemen. Om het energieverbruik terug te dringen heeft het Europese parlement besloten dat vanaf 2020 nieuwbouw moet voldoen aan Nearly zero-energy. De Nederlandse overheid heeft dit vertaald naar BENG: Bijna ENergieneutrale Gebouw.

Technieken en innovaties

Om ontwerpers en bouwers te helpen bij het behalen van de energiereductie op nieuwbouw heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onderzocht welke technieken en innovaties kunnen bijdragen. Onderzoekers van DWA en Nieman hebben hierbij specifiek gekeken naar gebouwen met meer dan 5 verdiepingen. De technieken die het best uit de berekeningen kwamen zijn:

Ventilatiesystemen met een geavanceerde sturing

Een ventilatiesysteem met geavanceerde sturing (meten en regelen in elke verblijfsruimte) levert voor de woonfuncties een verdere reductie op van de energiebehoefte en het primair fossiel energiegebruik dan een systeem met geen of beperkte sturing.

Gebouwintegratie van PV

Bij hoogbouwprojecten vormt het beschikbare dakoppervlak vaak de beperkende factor voor de toepassing van PV-panelen. Vormen van gebouwintegratie van PV, zoals zig-zag solar, kunnen zorgen voor een veel grotere toepassingsmogelijkheid en leveren daarmee een directe bijdrage aan het behalen van de eis van het primair fossiel energiegebruik (BENG 2) en het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3).

Verbetering warmtepompen

Een verdere verbetering van het rendement van warmtepompen zorgt voor een verdere reductie van het primair fossiel energiegebruik en een toename van het aandeel duurzame energie. Hoewel dit verband rechtstreeks af te leiden is uit de BENG-definities, is het relevant te beseffen dat verdere technische innovaties op dit vlak een substantiële betekenis hebben voor het kunnen voldoen aan de BENG-criteria.

Boosterwarmtepomp voor tapwater (specifiek woningbouw)

Warm tapwaterbereiding is een grote energiepost in de woningbouw. Dit energiegebruik kan sterk verminderd worden door de toepassing van een boosterwarmtepomp, doordat het rendement op tapwater van een boosterwarmtepomp aanzienlijk hoger is dan een traditionele warmtepomp en er geen energieverlies is door transport van heet water over grote afstanden. Als bron voor de boosterwarmtepomp fungeert een laag-temperatuur watercircuit in het gebouw, waarvoor verschillende technieken beschikbaar zijn. Boosterwarmtepompen zijn met name goed toepasbaar in de gestapelde bouw.

Led-verlichting (specifiek utiliteitsbouw)

De toepassing van Led-verlichting levert een belangrijke bijdrage aan de beperking van de energiebehoefte en de verlaging van het primair fossiel energiegebruik.

Viervoudige beglazing

Ramen vormen de grootste warmtelekken in gebouwen. Toepassing van viervoudige beglazing levert een relevante bijdrage aan de beperking van de energiebehoefte ten opzichte van de U-waarde in de huidige bouwpraktijk. De onderzoekers zijn uitgegaan van viervoudig glas met een U-waarde: 0,25 W/m2K met ZTA: 0,4. Dit glas is momenteel nog niet leverbaar in Nederland, wordt incidenteel toegepast in Scandinavische landen.