Diverse belangengroepen hebben zich uitgesproken over de nieuwe BENG eisen. Zowel leveranciers als adviseurs en belangengroepen zijn teleurgesteld in de BENG 2020 eisen. Dit is namelijk een afzwakking van de eerder voorgestelde eisen (BENG 2015). Volgens diverse berekeningen hoeven bouwwerken vaak zelfs nog minder te worden geïsoleerd dan heden het geval is. De versoepeling ten opzichte van de eerste BENG eisen kwam tot stand na een kostenberekening. Minister Ollongren wil niet dat de energiebesparende maatregelen de bouwkosten al te zeer verhogen. Tot 2 maart kan er nog een reactie worden gegeven op het voorgenomen besluit.

Bouwkosten versus energiebesparing

De afzwakking van de vorige BENG eisen kwamen tot stand door de verhoogde bouwkosten. De Minister wil voorkomen dat de ontwikkeling bouwwerken die moeilijker voldoen aan de eisen tot stilstand komt. Volgens veel partijen is de Minister hier echter te ver in doorgeschoten. Een ’te laag ambitieniveau’ wordt bijvoorbeeld door netwerkbedrijf Stedin genoemd. Netwerkorganisatie Stroomversnelling wijst erop dat de maandelijkse lasten van de bewoners maatgevend zou moeten zijn, en niet de bouwkosten. “De nieuwe rekenmethodiek leidt tot een lagere bouwkwaliteit en minder duurzame woningen”. Volgens voorzitter van de woonbond, Paulus Jansen gaat de nieuwe BENG norm de toekomstige bewoners de komende 50-100 jaar veel geld kosten.

Duurzaamheid van elektriciteit-opwekking

Een belangrijk onderdeel van de norm is de berekening van de efficiëntie van elektriciteit. Elektriciteit wordt namelijk nog voor een groot deel opgewekt in kolen of gascentrales. Om energie-eenheden te kunnen vergelijken wordt daarom gerekend met Primaire Energie Elektriciteit. Tot op heden werd gerekend met factor 2,56. Dit betekend een efficiëntie van elektriciteit van 39%. De verwachting is echter dat in de toekomst steeds meer elektra zal worden opgewekt uit duurzame wind- of zonne-energie. Hierdoor zal het rendement in de berekening worden aangepast naar 69% (1,45). Als deze factor rooskleuriger wordt voorgesteld dan deze in werkelijkheid is dan zal straks veel nieuwbouw worden voorzien van elektra-verbruikende apparatuur welke in theorie duurzaam is maar in de praktijk veel meer schadelijke gas- en kolen verbruikt.

Isolatie buitenschil

Een ander punt van kritiek dat terugkomt bij veel partijen is de mate waarin de buitenwanden geïsoleerd moeten zijn. TNO laat weten dat de nieuwe BENG eisen voor een klein gedeelte van de nieuwbouw een uitdaging zal zijn. Echter voor de meerderheid van de nieuwbouwwoningen zijn de eisen juist weer makkelijk te halen. Volgens TNO is er te weinig aandacht voor de luchtdichtheid en voorkomen van thermische koudebruggen. Zeker nu lage-temperatuurverwarming steeds meer wordt toegepast is een goed isolerende buitenschil van essentieel belang voor een behaaglijke woning.