Vorige week had de Tweede Kamer een debat over het gebrek aan betaalbare huurwoningen in het middensegment. De nood is in veel gemeenten hoog in het huursegment tussen de € 710 en € 1.000 euro per maand.  De ‘Samenwerkingstafel Middenhuur’ heeft zich daarom het afgelopen jaar gebogen op mogelijke oplossingen. Onder voorzitterschap van oud-burgemeester Rob van Gijzel is onderzocht hoe er meer huurwoningen in het middensegment beschikbaar kunnen komen.

Verdeeldheid

Er is tussen de partijen echter grote verdeeldheid over de oplossing van het tekort aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector. Regulering door wetgeving wordt als mogelijke oplossing aangedragen. Hierbij zou er sprake zijn van een ‘noodstop’ waarmee gemeenten de huren kunnen beteugelen. Maar marktpartijen zijn geen voorstander van een dergelijke regulering en vrezen dat beleggers zich uit het middensegment zullen terugtrekken als de voorwaarden om te investeren te ongunstig worden.

Nieuwbouw

In Amsterdam en Utrecht is het nu al vrijwel ondoenlijk om nog een nieuwbouwproject te starten, aldus projectontwikkelaars. De gemeenten leggen dermate strenge eisen op voor nieuwbouw dat er geen haalbare businesscase meer te maken is. Toch blijkt het wel zeer gewenst dat er nieuwe woningen bijkomen, de toekomstige extra behoefte aan middenhuurwoningen bedraagt naar schatting tussen de 60.000 en 200.000 woningen in de komende tien jaar.

Tip, lees ook: Bouwen buiten de bebouwde kom mogelijk maken

Meer vraag naar middenhuur

Van Gijzel ziet de vraag naar woningen met een betaalbare huur de komende jaren toenemen. Tussen nu en 2030 neemt de vraag naar woningen in bepaalde steden sterk toe. De toenemende vraag zorgt voor druk op de woningmarkt; in alle segmenten moet daarom worden gezorgd voor een groter aanbod. De stijgende vraag wordt veroorzaakt door bevolkingsgroei, de trek naar de stad en de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Geen subsidie voor middenhuur

In het rapport ‘Samen bouwen aan middenhuur‘ gaat de commissie ook in op de reden waarom er een gebrek is aan huurwoningen boven de liberalisatiegrens. Het is namelijk de enige groep huizen die niet door de overheid wordt gesubsidieerd. Het huidige woningmarktbeleid verlaagt de kosten van kopen en sociaal huren, waardoor vrij huren zowel relatief als absoluut duur is. Bij koopwoningen door hypotheekrente aftrek en bij sociale huur met huurtoeslag.

Woningcorporaties

De hoeveelheid woningen die woningcorporaties bouwen in het middensegment is ook gedaald. Dit komt doordat woningcorporaties wettelijk verplicht zijn hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) te scheiden van hun niet-DAEB-activiteiten. Dit betekent dat zij, voordat ze investeringen in middenhuur kunnen doen, een markttoets moeten doorlopen. Hierdoor kunnen woningcorporaties lastiger woningen opleveren met middenhuur.

Aanbevelingen

Van Gijzel heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd die zijn bedoeld om middenhuur makkelijker tot stand te laten komen en beter te behouden:

Binden
– partijen gaan met elkaar in gesprek en leren elkaars wereld kennen zodat ze vervolgens samen
afspraken kunnen maken voor middenhuur.
Bouwen
– zorgen dat er meer woningen worden gebouwd. Gedacht kan worden aan het versimpelen van
procedures en stimuleren dat partijen de bouw op zich (kunnen) nemen.
Bestemmen
– oplossingsrichtingen over het bestemmen en toewijzen van woningen voor middeninkomens en de prijs/kwaliteitverhouding van de woningen.
Behouden
– maatregelen over huurontwikkeling van woningen en bescherming van de positie van huurders.