Er is toenemende behoefte aan een woonvorm geschikt voor ouderen. Een woonconcept waarbij ouderen niet eenzaam hoeven te zijn en zorg op maat kunnen krijgen. Dit betoogt Woonzorg Nederland op CorporatieNL. Volgens Judith Tillie, Manager Vastgoedsturing bij Woonzorg Nederland pleit hierbij voor een verandering in de manier van woningtoewijzing.

Woonconcept

Met de vergrijzing komen er steeds meer ouderen en ook alleenstaande ouderen. Soms is er sprake van een zorgbehoefte. Soms is er ook sprake van eenzaamheid. Een woonvorm waarbij senioren zelfstandig wonen maar ook ruimtes delen blijkt in trek. Toch zien corporaties, gemeenten en zorginstellingen het volgens Tillie niet als hun primaire taak om aan de veranderende woonvraag te voldoen.

Samenredzaamheid

Bewoners van zo’n woonconcept hebben de beschikking over een privé woning en badkamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes, zoals bijvoorbeeld de keuken. Of bijvoorbeeld een winkeltje waar ze producten kunnen verkopen. Daarnaast bieden zorgaanbieders de mogelijkheid voor zorg aan huis. Dit concept gaat eenzaamheid tegen en geeft zingeving aan het bestaan. Samenredzaamheid noemt Tillie het.

Succes

Woonzorg Nederland heeft enkele accommodaties waar dit concept is uitgerold. Met groot succes. In de betaalbare wooncomplexen zijn bewoners tevreden en betrokken. Naast de voordelen voor de bewoners zijn er ook voordelen voor de maatschappij. Als senioren verhuizen naar een dergelijk woonconcept dan komen er gezinswoningen vrij.

Opgave

Het opzetten van een dergelijk woonconcept vergt veel energie en afstemming. Het is anders dan wat we zijn gewend. Diverse partijen moeten hierbij intensief samenwerken. Niet alleen woningcorporaties, gemeente en zorgaanbieder. Ook buurtbewoners, vrijwilligers en lokale ondernemers moeten worden betrokken om de gemeenschapszin in het woonzorgcomplex te bevorderen. Daarnaast pleit Tille voor een andere manier van woningtoewijzing. Door het loslaten van woningtoewijzing op basis van inschrijftijd creëer je de mogelijkheid voor vrienden of kennissen om samen een woongroep te gaan vormen.

Woonvormen

Op de website ‘Ander wonen Anders leven‘ is veel meer informatie te vinden over diverse woonvormen. Hier staat onder andere informatie over Centraal Wonen-projecten, wooncollectieven of projecten voor Groepswonen van Ouderen.

In deze video laat Marlies van Rhee zien welke woonvormen er zijn en welke problemen we kunnen verwachten. Nederland is niet klaar voor de veranderende woonvraag.

Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen. Er zijn te weinig woningen geschikt voor het aantal senioren. Zo’n 750.000 maar liefst, becijfert van Rhee in de video. Bovendien komen er veel eengezinswoningen op de markt omdat ouderen dit geld voor hun pensioen willen aanwenden. Dit zal een dalende huizenprijs tot gevolg hebben. Daarnaast zal het pensioen mogelijk lager zijn dan vooraf verwacht.