Bedrijven mogen vanaf uiterlijk 1 juli 2020 alleen nog LED verlichting gebruiken. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie hierover van Groen Links en CDA. Naar verwachting gaan bedrijven door deze verplichting 0,9 megaton minder aan CO2 uitstoten. De motie werd met een meerderheid aangenomen, toch stemde regeringspartij VVD tegen het plan.

Ook de overheid over op LED

De motie vraagt ook aan de regering om het goede voorbeeld te geven. Overheidsgebouwen moeten ook uiterlijk 1 juli 2020 alleen nog LED verlichting gebruiken. Volgens de opstellers van de motie, Kamerleden Tom van der Lee en CDA-Kamerlid Agnes Mulder, wordt door het gebruiken van LED verlichting bespaard op energiekosten waardoor het op termijn geen geld gaat kosten.