Eén van onze primaire levensvoorwaarden is een dak boven je hoofd. Indien je in de gelukkige omstandigheid bent een eigen huis te bezitten, dan is er geen twijfel wie verantwoordelijk is voor elke verandering, renovatie of verbouwing die je toepast, dat ben je namelijk zelf. Als het echter gaat om een huurhuis, uit noodzaak of uit eigen keuze, dan ligt renovatie van bijvoorbeeld een badkamer heel wat anders. Je wilt echter wel graag in een woning zitten die als thuis aanvoelt, en waarbij niet alleen de inrichting maar ook de basis op redelijke wijze past bij jouw wensen en behoeften. Het vernieuwen van een badkamer gaat echter met overlast gepaard. Kun je een badkamer renoveren in 1 dag?

Renovatie, wat houdt dat precies in?

Om misverstanden te voorkomen, zeker wat betreft de regelgeving, verantwoordelijkheid en het kostenplaatje, is het van belang duidelijk te maken wat renovatie precies inhoudt. We vinden deze term op talloze sites terug en over één ding is met het eens: het komt van het Latijnse woord ‘renovare’ en dat betekent vernieuwen.

De definitie, die wordt gegeven op Wikipedia is de volgende: “Renovatie is het uitvoeren van activiteiten om een gebouw te laten voldoen aan moderne eisen vanuit wet- en regelgeving of aan een moderne vraagstelling inzake het gebruik (de functionaliteit) van een gebouw.”

In het kader van dit artikel vervang je ‘gebouw’ voor ‘badkamer’ en dan is er een startpunt voor het geval als de badkamer als keuze of noodzaak toe is aan een flinke opknapbeurt.

Het renoveren van een badkamer in een huurwoning: wanneer, waarom, door wie?

Renovatie van een badkamer is de verantwoordelijkheid van de verhuurder en zal in overweging genomen worden als één van de twee partijen, huurder of verhuurder, daarom vraagt. Voor de verhuurder kan het een onderdeel zijn van de onderhoudsplannen die voor hun woningen zijn samengesteld, waarbij na verloop van tijd delen van woningen aan onderhoud of zelfs vernieuwing toe zijn. De huurder kan ontevreden zijn over de staat van de badkamer, of heeft de wens de badkamer naar de huidige standaard te moderniseren. In het eerste geval zit de verhuurder vast aan de door de woningstichting opgestelde planning en zal daarvan de gevolgen moeten dragen. In het tweede geval zal er overleg plaatsvinden, waarbij het niet ondenkbaar is dat er meerdere verhuurders bij een grootschaliger renovatie betrokken worden, maar dat hoeft niet. In dat geval is het een eigen keuze van de verhuurder en draagt hij de ongemakken misschien gemakkelijker.

In beide gevallen is het echter zo dat de gevolgen voor de huurder gedurende de renovatie afhankelijk zijn van vooral de duur van het gebeuren en is een zo snel mogelijk uitvoeren van deze taak een absolute wens.

Tijd en geld

Tijd en geld zijn de twee factoren die van belang zijn bij een badkamerrenovatie.

  • Geld

Afhankelijk van de gemaakte afspraken zullen de kosten voor de renovatie al dan niet gedeeld worden door huurder en verhuurder. Indien echter de verhuurder, de woningcoöperatie het grootste deel daarvan voor zijn rekening neemt, is de kans aanwezig dat de gemaakte kosten terug te vinden zijn in de verhoging van de huur. Bij renovatie is er immers sprake van vernieuwing en aanpassing aan de huidige normen en als zodanig wordt de woning op zich meer waard. De verhuurder is ook gerechtigd dit te laten uitkomen in de huurprijs.

  • Tijd

Hoewel de verhuurder zijn uiterste best zal doen badkamerrenovaties zo snel mogelijk uit te voeren, in dit geval is tijd geld, het is de huurder die met de overlast komt te zitten. Hij kan een bepaalde, of onbepaalde tijd, niet beschikken over een aantal sanitaire voorzieningen, heeft een aantal vreemden over de vloer en zijn huurwoning is overgeleverd aan stof en geluid. Het kan zijn dat de verhuurder alternatieve mogelijkheden aanbiedt, kortstondige verhuizing of gezamenlijk sanitair en douche, indien het om een groter project gaat, maar ondertussen moet de huurder hier wel doorheen zien te komen. Het is daarom in eenieders belang dit renovatieproces zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. In dat kader heeft de Stichting Mitros uit Utrecht een challenge georganiseerd, waarbij deelnemers gevraagd worden een badkamer binnen één dag te renoveren.

Badkamer renoveren in 1 dag

Om maar gelijk tot het antwoord te komen op de vraag of dit inderdaad mogelijk is: ja, dat is het!, maar dat gaat niet zomaar.

Een aantal ondernemers is met deze uitdaging aan de slag gegaan en daar zijn een paar conclusies uitgerold, die de versnelling van het renovatieproces kunnen versnellen.

Ten eerste is de voorbereiding van groot belang. De techniek van tegenwoordig biedt de mogelijkheid de badkamerruimte 3D te scannen, zodat van te voren al over de meest efficiënte oplossingen kan worden nagedacht. Afmetingen van te plaatsen nieuwe onderdelen zijn dan al tot op de millimeter bekend en de huurder kan een preview worden gegeven over de resultaten.

Ten tweede is er een oplossing gevonden voor bijzonder tijdrovende werkzaamheden als het wegbreken van tegels, nieuw stucwerk en opnieuw betegelen door gebruik te maken van prefab wand-, vloer- en plafondsystemen.

Ten derde moet er sprake zijn van een bijzonder efficiënte inzet van personeel, maar door de voorbereidingen kan al bij voorbaat aangegeven worden wie wanneer ingezet wordt.

Samengevat draait het dus om voorbereiding, organisatie en prefab.

U kunt enkele filmpjes over de resultaten van deze challenge terug vinden op:

https://www.youtube.com/watch?v=DFk8CbmUFHA&feature=youtu.be

Conclusie

Elke vorm van aanpassing van de woonruimte kost tijd en geld. Het is van groot belang van te voren voor huurder en verhuurder goede afspraken te maken over de kosten en vooral de tijdsplanning. De huurder kan namelijk een bepaalde periode niet voluit beschikken over de woonruimte, die in een huurcontract is vastgelegd. Hoe nauwkeuriger deze afspraken, hoe beter er omgegaan kan worden met geschillen, indien de badkamerrenovatie niet loopt zoals het zou moeten. Oplossingen in de vorm van badkamerrenovatie in 1 dag zou voor met name de verhuurder ideaal zijn.