Ampyx Power en NLR werken aan het optimaliseren van een vliegtuig dat gebruikt gaat worden om op grote hoogte windenergie op te wekken. Onlangs hebben zij voor dit project een subsidie ontvangen van Topsector Energie-TKI Wind op Zee. Middels deze subsidie kunnen zij nieuwe stappen zetten om het Airborne Wind Energy Systeem (AWES) op te schalen naar een grootschalig megawatt-systeem.

Groene stroom voor 2000 huishoudens

Het systeem is een oplossing voor gebieden die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor windenergie. Denk hierbij aan gebieden ver landinwaarts of op de diepe zee. Middels één zo’n megawatt-systeem kunnen ongeveer 2000 huishoudens worden voorzien van groene stroom. Het systeem kan hiermee een belangrijke en duurzame bijdrage leveren aan de energietransitie wereldwijd.

Werking AWES

Windenergietechnologie ontwikkelaar Ampyx Power heeft met AWES een compact systeem ontwikkeld dat gebruik maakt van harde wind boven de 200 meter. Essentieel voor het systeem is een vliegtuig dat middels een kabel aan een lier verbonden welke op een platform staat. Door het vliegtuig autonoom te laten opstijgen en hoog in de lucht patronen te laten vliegen wordt de kabel steeds uitgerold, waardoor de lier gaat draaien en als een dynamo stroom produceert. Bekijk hieronder een video over het Airborne Wind Energy System (AWES)

Ontwikkeling nieuw vliegtuig

NLR en Ampyx Power richten zich tjidens het onderzoek op de ontwikkeling van het vliegtuig voor AP4, de commerciële opvolger van het prototype AP3 welke momenteel wordt gebouwd door Ampyx Power. Martin Nagelsmit van NLR: “NLR zet in dit gesubsidieerde onderzoek zijn expertise in op het gebied van vliegtuigontwerp, aerodynamische eigenschappen en software ontwikkeling. Uitgangspunt is dat het vliegtuig een aanzienlijke afmeting moet hebben en tegelijkertijd heel wendbaar moet zijn om zo effectief mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten energie op te opwekken.”

               

Effectiever en stiller

AP4 wordt ontwikkeld voor de vervangingsmarkt van de eerste generatie offshore windturbines in Europa, als deze aan het einde van hun levensduur zijn. Bestaande funderingen kunnen hergebruikt worden om platforms op te plaatsen. Vanuit daar kunnen vliegtuigen met een katapult worden gelanceerd en met behulp van de kabel ook weer landen voor bijvoorbeeld onderhoud of reparatie. In vergelijking met de huidige windturbines werkt het systeem stiller en effectiever, daarnaast is het systeem goedkoper en vergt minder onderhoud . Het AWES systeem is op vele plekken in de wereld inzetbaar vanwege het feit dat het klein en handzaam is. Dit kan offshore, op bijvoorbeeld drijvende platforms, als onshore.

Veel kansen

Bob Meijer, Directeur TKI Wlind op Zee: “Onderzoek naar en ontwikkeling van toekomstige technologieën is van groot belang voor onze energietransitie. De resultaten van dit project brengen ons dichterbij nieuwe manieren van offshore energieopwekking. Dit soort ontwikkelingen bieden daarnaast veel kansen voor startups en innovatieve bedrijven.”

In de video benden ligt Richard Ruiterkamp, founder Ampyx Power, zijn innovatie verder toe: