Uit onderzoek van USP marketing consultancy blijkt dat architecten in Europa verwachten vaker minerale wol of natuurlijke isolatie te gaan gebruiken. Dit is een gevolg van strengere wetgeving en handhaving op bouwkundige isolatietoepassing. Aanleiding voor het onderzoek van USP was de noodlottige brand in de Grenfell tower. Hierbij kwamen 72 mensen om het leven.

Lijst maken

Door de brand werden in heel Europa panden en bouwvergunningen nog eens onder de loep genomen. In Nederland bleek dat er diverse hoogbouw was voorzien van een gelijksoortige constructie. Alle gemeenten zijn nu door minister Ollongren gevraagd om een lijst te maken met gebouwen die mogelijk een risico vormen. De gebouwen moeten worden gecontroleerd of ze voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Verwachtingen

De Engelse en Duitse architecten die zijn ondervraagd over de toekomst van isolatie verwachten nu vaker steenwol toe te passen. Franse architecten denken dat het gebruik van PUR/PIR isolatie daar meer zal worden toegepast. Opmerkelijk is dat alleen in Nederland en Polen wordt verwacht dat EPS isolatie meer zal worden toegepast.

Zelf controleren

De regels waaraan een gevel moet voldoen zijn anders voor oudere gebouwen dan voor nieuwbouw. Volgens het Bouwbesluit van 2012 moet een gevel vanaf 13 meter voldoen aan brandklasse B (zeer moeilijk brandbaar). Actualiteitenprogramma Zembla roept bezorgde bewoners van een flatgebouw op om bij de gemeente te vragen naar brandrapporten van de gevel. Mocht deze ontbreken of niet overeenstemmen met het toegepaste materiaal dan vragen ze contact op te nemen met de programmamakers.

Risico in Nederland

Volgens Minister Ollongren zijn er geen aanwijzingen dat er in Nederland veel gebouwen zijn met gevels die niet voldoen aan de wettelijke eisen van brandveiligheid. Brandveiligheidsexpert van adviesbureau Nieman denkt dat er in Nederland niet veel anders wordt gebouwd of gecontroleerd als in Engeland. In Nijmegen en Rotterdam is inmiddels actie ondernomen. Woningcorporatie Standvast heeft besloten dat in het complex De Valckenaer in Nijmegen de onderste 2,5 meter gevelpanelen wordt vervangen.

Lees ook: Brandweer treft asbest aan in kunststof kozijnen en voordeurslot in veel gevallen niet veilig