Brancheorganisatie Aedes heeft voor haar leden een mobiele applicatie ontwikkeld waarmee de brandveiligheid van gebouwen kan worden beoordeeld. De app is ontwikkeld om te helpen met het in kaart brengen en wegen risico’s. De app laat zien welke maatregelen mogelijk zijn om de brandveiligheid te verhogen. Daarnaast kunnen situaties ook direct gefotografeerd worden eventueel met een opmerking.

Brandveiligheid senioren

Ouderen blijven tegenwoordig steeds langer zelfstandig wonen. Voorheen verhuisden ouderen sneller naar verzorgingshuizen. Deze moeten voldoen aan strengere brandveiligheidsregelgeving. Dit is in de bestaande complexen vaak niet het geval. Doordat senioren langer in hun eigen woning blijven is er meer aandacht nodig voor brandveiligheid in deze complexen. Ouderen kunnen minder snel vluchten en minder snel rekenen op hulp van andere bewoners. De app geeft inzicht in de mogelijkheden die er zijn om de brandveiligheid van het gebouw te verbeteren.

Managementinformatie

Het programma biedt medewerkers van woningcorporaties de mogelijkheid om door middel van een checklist belangrijke aspecten te bekijken en vast te leggen. De huidige situatie kan hierdoor makkelijk worden vastgelegd en in een rapportage worden samengevat. Nadat maatregelen zijn genomen kan de scan nogmaals worden uitgevoerd waarna de verbeterpunten worden vastgelegd. Hierdoor ontstaat inzicht in de oude situatie, de maatregelen die zijn genomen en de huidige situatie.

Gratis voor leden van Aedes

De Aedes-app Brandveiligheid samen met de brandweer getest bij meerdere corporaties. Ook zijn er veiligheidsdeskundigen die hebben meegewerkt aan de inhoud. Het programma is een handig gratis hulpmiddel voor woningcorporaties om gebouwen waar (veel) huurders langer zelfstandig thuis wonen snel te inspecteren op brandveiligheid en vluchtwegen.

De App kan hier worden aangevraagd. Op 21 februari zal een webinar plaatsvinden waarbij gebruikers worden geïnformeerd over de werking van de app.

Geen bouwkundige brandpreventie

De app houdt geen rekening met bouwkundige brandpreventie. Er wordt vanuit gegaan dat het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen op dit gebied. De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland heeft hiervoor een checklist opgesteld die reeds jaren wordt toegepast door gebouweigenaren en gebruikers. Deze checklist Essentiële Controle punten kunt u hier downloaden.

Lees ook: Onduidelijkheid over brandveiligheid gevels in Nederland