Bij het doorrekenen van beleidsvoornemens van overheden blijken alleen Marokko en Gambia te voldoen aan de voorwaarden van het Klimaatakkoord van Parijs. Hierbij zou de opwarming van de aarde beperkt blijven tot 1,5 graad Celsius. Dit blijkt uit een december update van de Climate Action Tracker (CAT).

Westen en Oosten presteren het slechts

De onafhankelijke onderzoeksinstelling rekent programma’s van overheden door op de gevolgen van uitstoot van Co2. Hieruit blijkt dat bij verreweg de meeste landen de ‘Parijs’ doelstellingen fors worden overschreden. Bij de huidige voornemens becijfert het CAT dat de aarde de komende 80 jaar tussen de 2,5 en 4,4 graden gaat opwarmen ten opzichte van het pre-industrialisatie tijdperk.

Landen waarvan het beleid zorgt voor een opwarming van meer dan 4 graden:

  • Rusland
  • Saudi Arabië
  • Turkije
  • VS
  • Oekraïne

EU beleid heeft te weinig effect

Ook het beleid van de Europese Unie zet te weinig zoden aan de dijk om de temperatuurstijging tegen te gaan. Met het huidige beleid zet de EU koers op een Co2 uitstoot die wereldwijd de temperatuur gemiddeld met meer dan 2 graden doet stijgen.

Landen beoordelen

Met de beoordelingsmethode van het CAT wordt rekening gehouden met ‘fair share’. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat sommige landen meer moeten doen dan anderen. Landen hebben in het Parijs akkoord afgesproken dat ze de hoogst mogelijke ambitie zullen tonen om de Co2 uitstoot te beperken. En hoewel niet alle landen zich nog houden aan het akkoord wordt toch op basis hiervan berekend hoe het beleid zich verhoudt tot de vermindering van uitstoot. Door het visualiseren van de gevolgen per land of unie kan makkelijker worden bepaald waar de landen staan ten opzichte van andere landen.

Groene energie in VS stijgt

Ondanks het terugtrekken van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs ziet het CAT een forse toename van de productie van groene energie. “Ondanks het gevoerde beleid van de VS zien we daar een toename van hernieuwbare energie door de kosteneffectiviteit” aldus Bill Hare, CEO van Climate Analytics. De Co2 uitstoot in 2030 is hierdoor zelfs met 5% verlaagd. Toch zijn de beleidsmaatregelen van de VS overall niet gunstig. Toename van olie en gasboringen en importtarieven op zonnecellen zijn voorbeelden van beleid dat niet bijdraagt aan de vermindering van Co2 uitstoot. De VS krijgt daarom van het CAT de kwalificatie ‘Hoogst Onvoldoende’.