Minister Ollongren (BZK) heeft onlangs het ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee alle kantoorgebouwen vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben.

C-label

Ollongren is samen met overheden en bedrijfsleven gekomen tot de verplichting per 1 januari 2023. Hierdoor hebben eigenaren van kantoorpanden de tijd om te zorgen voor eventuele financiering van de verbetering. Bovendien kunnen de energieverbeteringen dan makkelijker worden ingepast in het gangbare onderhoudsschema.

Door de verplichting om kantoorgebouwen te upgraden naar energielabel C wordt er straks minder CO2 uitgestoten. In het regeerakkoord is afgesproken dat in 2030 nog maar de helft CO2-uitstoot zal plaatsvinden. Voor utiliteitsbouw (waaronder kantoorgebouwen) komt dit neer op 3 Megaton CO2-reductie.

Klimaatakkoord on tour

Om het draagvlak voor de energietransitie te verhogen en om de mening van het volk te pijlen gaat ‘het Klimaatakkoord’ het land in. In vijf steden zal een panel onder leiding van Ed Nijpels vertellen wat de plannen zijn en de gevolgen daarvan.

  • maandag 28 mei, Zutphen
  • vrijdag 1 juni, Breda
  • dinsdag 12 juni, Groningen
  • woensdag 13 juni, Utrecht
  • vrijdag 15 juni, Leiden

U kunt zich aanmelden via deze link