Er zijn diverse woningcorporaties waarvoor het financieel niet haalbaar is om al hun woningen uiterlijk 2030 naar energielabel A te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). Voor 37 procent van de investeringen zijn de bedrijfsmatige risico’s van de betreffende corporaties te hoog.

Gevolgen van regeerakkoord

Het WSW heeft eerder dit jaar in februari al een onderzoek uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid van gebouwrenovatie. Naar aanleiding van de plannen van Kabinet Rutte III en de resultaten van de klimaattafel voor de gebouwde omgeving heeft WSW besloten het onderzoek nog eens uit te voeren.

Afspraak is energielabel B

De overheid heeft met de corporatiesector afgesproken dat uiterlijk 2020 alle huurwoningen energielabel B hebben. Volgens de branchevereniging van woningcorporaties, Aedes, hadden de meeste corporatiewoningen in 2015 nog energielabel C. In 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2 neutraal zijn. De WSW heeft bekeken of energielabel A in 2030 financieel haalbaar is.

Meer financieel risico

De komende vijf jaar is € 6,9 miljard aan extra investeringen nodig om corporatiewoningen in 2030 naar gemiddeld label A te brengen. Binnen de hele wooncorporatiesector is dit bedrag beschikbaar. Er zijn dan wel meer corporaties die aan hun maximale financiering zitten. De kans op een aanspraak bij WSW neemt daardoor toe, en daarmee de kans op nieuwe verliezen in het stelsel.

Dit betekent concreet dat de gezamenlijke ambitie om het totale DAEB-bezit van alle corporaties in 2030 gemiddeld op gemiddeld label A te krijgen niet haalbaar is.

Zwakke broeders

Over de hele wooncorporatiesector kunnen de investeringen op duurzaamheid dus worden gedragen. Er zijn echter 27 woningcorporaties die zonder de extra investeringen in energiebesparing al in een zwakke financiële positie verkeren. Voor maar liefst 55 woningcorporaties is het financieel niet mogelijk om voldoende te investeren zodat in 2030 het bezit aan energielabel A voldoet.

 

Lees ook: belastingmaatregel desastreus voor Limburgse woningcorporaties