De branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de belangenvereniging van huurders de Woonbond hebben gezamenlijk gevraagd om een wetswijziging. Beide partijen waren eerder overeengekomen dat dure scheefhuurders een tijdelijke huurverlaging konden krijgen. Dit bleek wettelijk niet mogelijk.

Sociaal huurakkoord

In het Sociaal huurakkoord spraken Aedes en de Woonbond af dat huren niet hoger mogen stijgen dan de inflatie. Bovendien werd er afgesproken om huurders met een laag inkomen tegemoet te komen wanneer de huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt. Huurders van een huurwoning onder de liberalisatiegrens kunnen namelijk in aanmerking komen voor huurtoeslag. Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens kunnen een huurkorting aanvragen tot 1 euro onder de liberalisatiegrens. De afspraak was daarbij dat het een tijdelijke huurkorting betreft die jaarlijks moet worden aangevraagd. Een tijdelijke huurkorting blijkt echter wettelijk niet toegestaan.

Wijziging wet

Aedes en de Woonbond hebben nu aan Minister Ollongren gevraagd om de wet op dit punt aan te passen. Door een tijdelijke korting te kunnen geven blijven de corporaties de mogelijkheid houden om de huur weer te verhogen wanneer de huurder met het inkomen boven de huurtoeslag grens komt. Hiermee voorkomen woningcorporaties dat er mensen met een hoger inkomen in ‘goedkopere’ huurwoningen zitten. De partijen verwachten dat de overheid het verzoek zal honoreren en de wet zal aanpassen. Naar verwachting is dit in 2020 gerealiseerd. Er zal een gezamenlijk kenniscentrum worden opgezet om uitvoeringsproblemen zo snel mogelijk te kunnen oplossen.