Bent u van mening dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan uw huurwoning? Lees dan onderstaand stappenplan om samen met uw verhuurder te komen tot een oplossing. Allereerst is het belangrijk om te bepalen wie verantwoordelijk is voor onderhoud aan de woning. De Overheid heeft een opsomming gemaakt waarin precies staat beschreven of het onderhoud door de huurder of door de verhuurder dient te worden uitgevoerd. Als er sprake is van achterstallig onderhoud door de verhuurder dan kunnen de volgende stappen worden doorlopen:

Melden van het gebrek

De verhuurder dient op de hoogte worden gebracht van het gebrek. Dit achterstallig onderhoud kan worden omschreven in een brief of email en worden verzonden aan de verhuurder. Het is belangrijk dat altijd een kopie wordt bewaard. In de brief moet worden aangegeven dat de verhuurder een bepaalde periode de tijd krijgt om het achterstallig onderhoud te verhelpen. Meestal is dat een periode van 6 weken. Daarnaast moet worden vermeld dat er een tijdelijke huurprijs verlaging zal worden aangevraagd als er binnen de gestelde termijn geen oplossing of communicatie heeft plaatsgevonden over het achterstallig onderhoud.

Een voorbeeldbrief kunt u hier vinden

Reactie op melding achterstallig onderhoud

Nadat de brief is verzonden verwacht u een reactie van de verhuurder. Het kan zijn dat de verhuurder het niet eens is met de stelling dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Het kan ook zijn dat ze langer de tijd nodig hebben om de gebreken te verhelpen. In beide gevallen zal er onderling naar een oplossing moeten worden gezocht. Als in uw ogen de verhuurder haar verplichtingen niet nakomt dan kunt u bij de huurcommissie vragen om toestemming om tijdelijk minder huur te betalen.

De huurcommissie vraagt om de brief waarin de huurder heeft gevraagd aan de verhuurder om de gebreken te verhelpen. Daarin moet ook de termijn van 6 weken zijn genoemd. Als de Huurcommissie uw aanvraag voor tijdelijke huurverlaging heeft ontvangen dan starten ze een onderzoek naar de genoemde gebreken. Als de Huurcommissie het met de huurder eens is dan geven ze aan met welk percentage de huur kan worden verminderd. Bijvoorbeeld 20% of 30% of 40%. Deze tijdelijke huurverlaging geldt tot dat de gebreken zijn verholpen.

Juridisch loket

Het juridisch loket heeft een aantal vragen en antwoorden over onderhoud en huurbetaling op YouTube geplaatst klik hieronder op de video’s voor antwoorden op de vragen:

Mag een verhuurder de huur jaarlijks verhogen terwijl er geen onderhoud plaatsvind?

Wie betaalt de kosten voor klein en groot onderhoud bij een huurhuis?