Woningcorporatie Accolade uit Heerenveen is afgelopen dinsdag 17 april met zes ketenpartners een garantstelling voor 25 jaar onderhoud aan woningen overeengekomen. De partijen gaan op basis van resultaat gericht samenwerken (RGS) het onderhoud verzorgen aan de gevels van woningen. De onderhoudsbedrijven nemen taken over van de woningcorporatie en worden medeverantwoordelijk. Directeur bestuurder van Accolade Jeriça Hartholt is van mening dat hiermee  het onderhoud slimmer kan worden uitgevoerd en dat kosten zullen worden bespaard.

Door te werken op basis van RGS hebben alle betrokkenen het zelfde doel voor ogen.  “Door vaste
afspraken, voor een langere periode te maken mét prestatie-eisen werk je aan een duurzame relatie”, aldus Hartholt.

Bij resultaatgericht samenwerken is eerder sprake van partnership dan van de stereotype opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie

Kwaliteit geborgd

“We ontwikkelden een vernieuwende garantstelling. Hierdoor staan de deelnemende partners garant voor elkaar. Eigenlijk zijn er geen financiële risico’s meer”, aldus Hartholt. En weten wij als opdrachtgever dat het werk onder dezelfde kwaliteitseisen wordt gedaan’.

De deelnemende bedrijven zijn ook positief over deze ontwikkeling. Schildersbedrijf Van Der Geest is blij met de opwaardering van het vakmanschap en de continuïteit die dit contract met zich mee brengt. Ook vastgoedonderhoudsbedrijf Wits is blij met het langlopende contract: “We zijn meer adviseur en gesprekspartner. Samen op zoek naar de meest effectieve manier van onderhoud heeft ons bedrijf in de afgelopen jaren veel volwassener gemaakt.”

Accolade koos zes onderhoudspartners uit, allemaal met een VGO-keurmerk.