Geplande nieuwbouwprojecten met een goedgekeurde gasaansluiting worden mogelijk toch aardgasvrij. Door het vervroegde gasverbod was er een massale stijging te zien in de vergunningsaanvragen voor gasaansluiting. De werkgroep Nieuwbouw streeft naar aardgasvrije nieuwbouw en komt in actie.

Gasverbod

Vanaf 1 juli 2018 treedt het gasverbod in. De oorspronkelijk ingangsdatum van het verbod op gasaansluitingen was 1 januari 2019. Vanwege de aardbeving in het Groningse Zeerijp wordt deze maatregel echter vervroegd ingevoerd. Veel reeds bestaande bouwplannen dreigden hiermee in gevaar te komen. Het gevolg was een fikse stijging in vergunningsaanvragen voor gasaansluitingen. Indien de aanvragen voor 1 juli worden goedgekeurd worden de woningen met gas verwarmd. Het betreft ongeveer 50.000 woningen volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland.

Aardgasvrij

De werkgroep Nieuwbouw wil projectontwikkelaars echter overhalen om geen gasaansluitingen te gebruiken. Een andere optie is de woningen zo te bouwen dat ze makkelijk van het gas af kunnen worden gehaald. Om dit te realiseren hebben deelnemers van de werkgroep Nieuwbouw binnen de onderhandelingen voor het klimaatakkoord dinsdag een overeenkomst ondertekend.  ‘Het is een essentieel onderdeel van het klimaatakkoord. Je kunt niet aan de ene kant wijken van het gas afhalen, terwijl je aan de andere kant toestaat dat huizen met gasaansluiting worden gebouwd’, zegt Evert Hassink van Milieudefensie tegen het Financieel Dagblad. Hassink is zelf ook onderdeel van de werkgroep Nieuwbouw.

Uitdaging

Hoewel het aanpassen van plannen makkelijker is dan het verbouwen van bestaande huizen, ligt er toch een flinke uitdaging. Allereerst moeten de gemeenten het eens zijn met de veranderingen in de reeds goedgekeurde plannen. Daarnaast komen er nog veel andere zaken bij kijken. ‘Je moet opnieuw aan het ontwerp gaan tekenen. En je moet dingen veranderen aan de ondergrondse infrastructuur, dus ook gesprekken voeren met netbeheerders’, zegt programmamanager duurzaamheid Helen Visser van Bouwend Nederland.

Extra kosten aardgasvrij

Niet alleen de projectontwikkelaars zullen extra kosten krijgen om de woningen aardgasvrij te bouwen. De kopers van de woningen zullen ook een deel van de kosten moeten gaan opbrengen en vaak hebben zij al een koopcontract getekend. De overheid wil hierbij helpen middels het aanbieden van leningen met aantrekkelijk lage rentes. De concepten aangaande deze leningen worden nu ontwikkeld en zullen naar verwachting in september gereed zijn.

Handleidingen

Om projectontwikkelaar te motiveren de nieuwbouwwoningen alsnog aardgasvrij te maken komt er een handleiding. Deze zal worden geschreven door Bouwend Nederland in samenwerking met belangenvereniging voor projectontwikkelaars Neprom, brancheverening NVB en koepelorganisatie voor woningcorporaties Aedes. Tevens gaan zij een handleiding schrijven voor de kopers van deze nieuwbouwwoningen.