Het aantal hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal wederom gedaald. Ook in het tweede kwartaal werden al minder hypotheken aangevraagd dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit de Monitor koopwoningmarkt van het CBS. De prijzen van koopwoningen zijn wederom gestegen. Dit keer met 2,7 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Minder woningen verkocht

Het aantal bestaande woningen dat in het derde kwartaal werden verkocht is gedaald met 6.3%. De daling van nieuwbouwwoningen is helemaal spectaculair te noemen. Er werden in het derde kwartaal maar liefst 17% minder nieuwbouwwoningen verkocht.

Meer regie overheid

De VEH (Vereniging Eigen Huis) pleit voor meer overheidsbemoeienis op de woningmarkt. “Betaalbare woningen komen vaak niet eens in de etalage van de makelaar” aldus directeur Rob Mulder. Volgens Mulder neemt de vraag naar woningen de komende jaren verder toe en moeten er zo snel mogelijk woningen bij komen. Mulder pleit voor bindende prestatieafspraken. Er moeten 75.000 woningen per jaar bij komen. Nu worden deze aantallen niet gehaald. Met harde afspraken zou Minister Ollongren de gemeenten hiertoe kunnen dwingen.

Transformatie van kantoren

Recentelijk werd bekend dat ook de transformatie van kantoren naar woningen achter bleef bij de verwachtingen. In 2017 zijn 7.500 woningen gecreƫerd door kantoorgebouwen om te bouwen naar woningen. Dit zijn veelal kleinere huurwoningen met een lage WOZ waarde. Het jaar ervoor werden nog ruim 8.000 woningen opgeleverd door kantoren te transformeren. Hier is dus sprake van een daling ondanks de ondersteuning die de overheid biedt. Een Expertteam helpt gemeenten en ontwikkelaars bij het ombouwen van kantoren tot woningen. Ook lokaal zijn er op gemeentelijk of provinciaal niveau maatregelen genomen om leegstaande kantoren te voorkomen. Zoals in Utrecht waar de mogelijkheden voor de bouw van nieuwe kantoren wordt beperkt.

Minder hypotheken bij Rabobank en ABN Amro

Uit onderzoek van IG&H worden hypotheken steeds minder vaak afgesloten bij de Rabobank en bij de ABN Amro. Deze banken hebben moeite om klanten die hun hypotheek oversluiten te behouden. Er worden steeds meer hypotheken afgesloten bij ‘regiepartijen’ dit zijn tussenpersonen voor bijvoorbeeld pensioenfondsen en buitenlands kapitaal.