Nederlandse woningbouwverenigingen staan voor een enorme uitdaging voor wat betreft het vernieuwen en renoveren van hun huidige woningbezit. De overheid verlangt over de gehele linie een duurzamer woningbestand. Daarnaast is het ook voor de waarde ontwikkeling belangrijk dat verhuurde woningen voldoen aan de huidige normen.

Renovatie kan eigenlijk worden verdeeld in woningverbetering of onderhoud. Hierbij wordt bij onderhoud de focus gelegd op waardebehoud en bij woningverbetering op een verhoging van het woongenot. Toch wordt renovatie voor de huurder niet altijd ervaren als een verbetering. De energierekening kan vaak wel omlaag maar kunnen ook klachten ontstaan. Bijvoorbeeld over tocht of geluidsoverlast van het ventilatiesysteem.

Woonklimaat Challenge

Na een succesvolle pilot voor het snel en efficiënt renoveren van een badkamer in één dag komt woningcorporatie Mitros daarom nu met een nieuwe Challenge. De 100%GZNDwonen Challenge daagt de markt uit om te komen tot slimme oplossingen voor het daadwerkelijk verhogen van het woongenot na renovatie.

Ook andere woningcorporaties komen de huurder te hulp met tips en informatie over het verbeteren van het woonklimaat. Zo zijn enkele Haagse woningcorporaties samen de website gezondwonen.nl gestart waarop ze bewoners willen informeren over vocht en ventilatie.

Deelnemen

Mitros roept universiteiten en hogescholen, uitvinders, ontwikkelaars, fabrikanten en alle individuen en organisaties vanuit alle vakgebieden op mee te doen met de 100% gezond wonen challenge. De winnaars staat ook een beloning te wachten. De winnaar ontvangt € 35.000,-. Daarnaast zal het concept waarschijnlijk veel worden toegepast in woningen van Mitros en wellicht ook andere woningcorporaties. Aanmelden kan via www.100procentGZNDwonen.nl