Uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) blijkt dat over 2016 de ruime meerderheid van de topfunctionarissen binnen de Wet Normering Topinkomens bleven. Bij zeven topfunctionarissen was er geen legitieme motivering voor de overschrijding. De Aw heeft deze te hoge salarissen dan ook geclassificeerd als onverschuldigde betaling. De betreffende corporaties geven aan dat ze deze onterechte betalingen terugvorderen of  al kregen terugbetaald.

Overschrijding van de individueel toepasselijke bezoldigingsnorm kwam in 2016 vooral voor bij leidinggevende topfunctionarissen. De Aw heeft gegevens gebruikt van in totaal 425 leidinggevende topfunctionarissen en 1.355 toezichthoudende topfunctionarissen.

Overschrijding toegestaan

Naast de 7 personen die onterecht te veel geld hebben ontvangen waren er nog 217
topfunctionarissen met een overschrijding van de norm. Deze 217 topfunctionarissen hebben dus ook meer salaris ontvangen dan was toegestaan volgens de Wet Normering Topinkomens. Dit was echter toegestaan omdat de betalingen werden verricht volgens oudere afspraken die al waren gemaakt voordat de wet WNT in werking was getreden.

Lees hier het onderzoek