De PO raad meldt dat de normbedragen voor onderwijshuisvesting met veertig procent omhoog gaan. Het bleek de afgelopen jaren al vrijwel ondoenlijk om goede schoolgebouwen neer te zetten voor het bedrag dat was afgesproken. “Met deze verhoging zouden schoolgebouwen eindelijk kunnen voldoen aan de minimum gestelde eisen vanuit het bouwbesluit”, aldus de vicevoorzitter van de PO-Raad Anko van Hoepen.

Niet meer geld

Hoewel de normbedragen dus omhoog gaan komt er niet meer geld vanuit Den Haag. De bedragen zullen dus door de gemeenten ergens anders vandaan moeten worden gehaald. De afgelopen jaren hadden al steeds meer gemeenten op eigen initiatief de vergoedingen verhoogd. Toch waren er ook schoolbesturen die te maken hadden met gemeenten die aan de oude normvergoeding vasthielden, ondanks de stijgende prijzen als gevolg van de aantrekkende markt.

Beng en kwaliteitskader

Met deze stijging is een achterstand ingelopen waardoor scholen kunnen voldoen aan de minimum bouweisen. Toch lopen de normbedragen volgens de PO raad achter op de werkelijkheid. Niet alleen door de aantrekkende markt maar ook door hogere duurzaamheids-  en kwaliteitseisen. Zo hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de PO raad en VNG, Ruimte-OK zelf kwaliteitscriteria opgesteld voor  onderwijsvoorzieningen in het Primair Onderwijs. Hierin staat wat gezamenlijk wordt verstaan onder de basiskwaliteit van gebouwen voor primair onderwijs. Om hieraan te kunnen voldoen is volgens Van Hoepen nog meer geld nodig.

Nieuwe duurzaamheidseisen, zoals BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) zullen ook een aanslag plegen op het bouwpotje. In 2020 moeten alle nieuwe scholen voldoen aan de Beng-norm.

Voor gemeenten is de verhoging van de normbedragen geen goed nieuws “die zullen hier wel van schrikken”, aldus een woordvoerder van de VNG. “Maar zij hebben wel de zorgplicht. En dit zijn reële bedragen.”