De woningcorporaties Mozaïek Wonen, QuaWonen, Woonforte en Woonpartners Midden-Holland hebben per 1 juli 2018 een contract afgesloten met 2 onderhoudsbedrijven. Zij gaan voor de 25.000 woningen met een CV-installatie voortaan het onderhoud verzorgen. De woningcorporaties besparen daarmee ieder 10 tot 25% met behoud van kwaliteit en goede dienstverlening.

Samenwerking woningcorporaties

Afgelopen maandag ondertekenden de partijen de overeenkomst. De vier corporaties werken al jaren samen. Door het gezamenlijk aanbesteden van contracten en het inkopen van diensten, krijgen de corporaties meer slagkracht. Het werkgebied van de corporaties heeft voor een deel overlapping. Daarom is het makkelijker om voor bepaalde gebieden met dezelfde leverancier te werken. De corporaties waren vooral op zoek naar leveranciers die hun kunnen ontzorgen en adviseren. Zo gaan de bewoners hun onderhoud van de Cv-installatie krijgen van Feenstra Verwarming en/of Comfort Partners. Deze bedrijven zijn 24/7 bereikbaar. De contracten zijn getekend voor een periode van vijf jaar.

Het onderhoud aan de installaties staat standaard elke twee tot drie jaar gepland, afhankelijk van het type Cv-ketel. Voor de komende onderhoudsbeurt, nemen de bedrijven contact met de bewoners. Alle bewoners die een ander onderhoudsbedrijf krijgen, ontvangen een brief met alle gegevens van de nieuwe installateurs.

Co-makersschap

Binnen de contracten zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteit en de continuïteit van de
dienstverlening, het inzetten van personeel, de onderhoudskosten per woning en vervanging van
ketels, etc. “Deze contracten zijn opgesteld op basis van een co-makerschap/partnerschap. Dit wil
zeggen dat de samenwerkingsrelatie belangrijker is dan de opdrachtgever-opdrachtnemersrol. Op
basis van gelijkwaardigheid gaan de partijen aan de slag” aldus de vier corporaties. De individuele
corporaties zullen ieder voor zich de adviezen analyseren, beoordelen en al dan niet opvolgen”.

Lees ook: Plannen om gasprijs flink te laten stijgen

Lees ook: WocoApp zorgt voor gemak tussen huurder en corporatie