Het project van woningcorporatie GroenWest, waarbij 39 sociale huurwoningen in het Schilderskwartier zijn verduurzaamd is klaar. GroenWest heeft de huurwoningen losgekoppeld van het gas en verandert naar nul-op-de-meter. BAM Wonen heeft het project uitgevoerd.

Tevreden bewoners

Het pilotproject is in nauwe samenwerking met de bewoners gerealiseerd. “De bewoners zijn blij met het resultaat en geven zelfs aan dat de samenhang en het contact met buurtgenoten is verbeterd tijdens de transformatie”, aldus Karin Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest). Ook ervaren bewoners van deze NOM-woningen veel wooncomfort en leven ze energiezuiniger dan voor de ingreep.

Duurzame woningverbetering

GroenWest hecht veel waarde aan duurzame en betaalbare woningen. Onder het motto ‘Opgewekt
Wonen’ heeft BAM Wonen in opdracht van GroenWest dit bijzondere pilotproject uitgevoerd. De
woningen zijn losgekoppeld van het gas, van onder tot boven goed geïsoleerd en voorzien van
nieuwe, zuinige installaties. Tegelijkertijd wekken de woningen zelf energie op met zonnepanelen op het dak. Alles in de woningen is elektrisch. Daarnaast zijn ook de vloeren van alle woningen
vervangen. De woningverbetering zorgt voor comfortabele, energiezuinige woningen. De woonlasten voor de bewoners blijven gelijk.