Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat schade door bodemverzakking in Nederland kan oplopen tot 22 miljard Euro in 2050. Dit blijkt uit recente metingen waaruit een steeds snellere bodemdaling naar voren komt.

Binnensteden verzakken

Het veranderende klimaat is mede de oorzaak van de snellere daling. Een daling die ook steeds meer plaatsvind in de bovenste lagen van de grond. Dit komt doordat door de droogte het grondwaterpeil steeds lager komt te staan. Dit is funest voor gebouwen en funderingen die daardoor veel sneller scheuren of schuin gaan staan. Volgens de onderzoekers is het proces niet meer terug te draaien.

Huizenbezitters gedupeerd

Naar schatting zijn meer dan een miljoen huizen in Nederland onderhevig aan verzakkingen. Kosten voor het verstevigen van de fundering kunnen oplopen tot € 100.000,- per woning. Bij aanschaf van een woning is het verstandig om een bouwkundige inspectie te laten uitvoeren. Iets wat in deze oververhitte woningmarkt steeds minder gebeurd. Vooral woningen met een stalen plaatfundering of verrotte houten palen fundering op zand- en kleilagen lijken kwetsbaar voor verzakkingen.

Betere metingen

Door betere meettechnieken is er nu meer zicht op de verzakkingen. Op bodemdalingskaart.nl is te zien waar de grond zakt en hoeveel millimeter per jaar. In sommige gebieden kan het oplopen tot een halve centimeter per jaar. Door de verbeterde real-time metingen kunnen waterschappen beter inspelen op periode van droogte.

Wat kun je doen?

Op het grondwaterpeil heeft een huizenbezitter niet veel invloed. Gemeenten en waterschappen kunnen wel maatregelen treffen om te proberen het waterpeil hoog te houden. Bij steeds meer en langer aanhoudende perioden zal dit moeilijker worden. Zelf kun je kiezen voor het verstevigen van de fundering. Bijvoorbeeld het laten plaatsen van extra funderingspalen waarna de woning daarop wordt afgesteund. Dit zijn kostbare ingrepen. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kan in sommige gevallen helpen met een lening. Zij hebben een checklist waarmee je kunt controleren of je in aanmerking komt voor een lening.