Bedrijven hebben in 2017 1,4 miljard euro geïnvesteerd in duurzame gebouwen. Dit meldt de RVO naar aanleiding van aanmeldingen voor fiscale regelingen die zij hebben ontvangen. Het aantal aanmeldingen steeg in 2017 met 30% ten opzichte van 2016.

Duurzame techniek

De stijging in investeringen op gebied van duurzaamheid zijn over de hele linie te zien. In totaal is er in 2017 voor 3,4 miljard geïnvesteerd in groene technieken. Dit is 700 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. De overheid registreert deze investeringen op basis van aanvragen voor Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil). Het totaal geïnvesteerde bedrag kan dus nog hoger liggen.

Voordeel voor bedrijven

De bedrijven die gebruik maken van de overheidsregelingen hebben hier een fiscaal voordeel van. In 2017 bedroeg dit voor alle aanvragen samen 141 miljoen euro. Veel aanvragen hadden betrekking op duurzame gebouwen, duurzame kassen en stallen, duurzame mobiliteit en circulair ondernemen.

Lees ook: energietarieven gaan omhoog, verduurzamen loont

Electrische auto’s

De investeringen in elektrische auto’s zijn in 2017 ook flink gestegen. Er werden ongeveer 8.500 aangemeld voor de fiscaal vriendelijke regelingen.  Dat is meer dan 2 keer zoveel als in het jaar ervoor. Dit jaar kan voor een elektrische personenauto een bedrag tot € 50.000,- in aanmerking komen voor de 36% MIA regeling. Voor bestelauto’s is het maximum investeringsbedrag € 75.000,-.

Bouwmachines

Opvallend is de stijging in investeringsbedragen in elektrische auto’s en elektrisch of hybride mobiele machines (zoals graafmachines en hijskranen). De investeringen hiervan stegen met respectievelijk 70% en 200% ten opzichte van 2016.