Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat bijna één op de negen 65-plusser in een sociaal isolement verkeerd. Ze hebben weinig sociale contacten, zijn geen lid van organisaties of doen geen vrijwilligerswerk.

Mensen die sociaal aan de zijlijn staan zijn gemiddeld genomen minder gelukkig: ze geven zichzelf een 7,1 voor geluk tegen een 7,8 voor overige mensen. Het aandeel mensen dat hun geluk een 5 of lager geeft, is respectievelijk 15 en 5 procent. Niet iedereen die sociaal in de marge leeft, voelt zich ongelukkig: 31 procent vindt hun geluk een 8 waard, 16 procent geeft zichzelf een 9 of een 10.

In 2016 leefden in Nederland 950 duizend mensen van 15 jaar of ouder sociaal in de marge. Dit is zo’n 7 procent van de Nederlandse bevolking, een aandeel dat sinds 2012 stabiel bleef. Het gaat om mensen die minder in de samenleving participeren en ook betrekkelijk weinig vertrouwen hebben in de medemens en instituties, zoals het parlement, de politie, rechters of de pers.

Naast 65-plussers zijn ook laagopgeleiden, gescheidenen en personen in de laagste inkomensregionen vaker sociaal minder betrokken. Bij mensen onder de 45 jaar en paren met kinderen is hun aandeel juist relatief klein.

bron: CBS